top of page
  • kaisatk

Verkko-oppimisympäristön valinta, osa 2

Koulutusyrityksille suunnatut alustat


Tässä blogitekstissä aloitan verkko-oppimisympäristöjen arvioinnin, ja ensimmäisenä käsittelyvuorossa ovat lähinnä koulutusalan yrittäjille suunnatut oppimisalustat

  • Campwire

  • Kajabi

  • LearnWorlds

  • Teachable

Lisäksi käsittelen tässä yhteydessä myös Vuolearning-oppimisympäristöä koulutusyrittäjän näkökulmasta.

Aloitan arvioinnin vastuuvapauslausekkeella: Kaikki tässä ja seuraavissa blogiteksteissä esitetyt näkemykset ovat omiani. Arviointi ei liity kaupalliseen yhteistyöhön minkään arvioidun alustan kanssa. Suorittamani arviointi on osittain kvalitatiivista ja kuvailevaa, osittain kvantitatiivista, perustuen binääriseen pisteytykseen, jossa ympäristöllä joko on tai ei ole jokin pisteytettävä ominaisuus. Olen järjestänyt arvioimani alustat paremmuusjärjestykseen tämän binäärisen arvioinnin perusteella.

Arviointiperusteet


Ominaisuudesta sai pisteen, mikäli ominaisuus on käytettävissä halvimmassa mahdollisessa käyttäjätasossa. Mikäli ominaisuudet saa käyttöön kalliimmilla tasoilla, en antanut pistettä.


White label-ominaisuudesta sai pisteen, mikäli kouluttajan on melko laajasti mahdollista muokata kurssien ja laskeutumissivun ulkoasua omaan brändiin sopivaksi. En rokottanut pisteissä, vaikka verkko-oppimisympäristön palveluntarjoajan logo olisikin näkyvillä jossakin sivustolla.


Dripping tarkoittaa tässä opiskelijakohtaista ajastamismahdollisuutta.


Sisältöön liittyvät ominaisuudet ovat tekstin tuonti alustalle (ilman kopioi-liitä -tekemistä), tekstin lisääminen, kuvien lisääminen, videoiden lisääminen joko tiedostona tai linkittämällä YouTubesta, Vimeosta tai muusta ympäristöstä, opiskelijoille ladattavaksi tarjottavat tiedostosisällöt, html5-sisältöjen upotusmahdollisuus sekä scorm-yhteensopivuus (scorm compliance siten, että myös analytiikka siirtyy alustalle).


Tehtäviin liittyen pisteytin mahdollisuuksia lisätä kurssille avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä, mielipidekyselyitä sekä tehtäviä, joihin opiskelija voi vastata kuvalla, videolla tai liitetiedostolla - esimerkiksi siis esseellä.


Opiskelijoille viestiminen alustan kautta, todistus kurssin suorittamisesta, ryhmäkäyttäjähallinta (minimissään mahdollisuus lisätä kurssille kerralla useampi ihminen ilman yksittäisten tietojen kirjoittamista) ovat kaikki omia osa-alueitaan. Analytiikasta sai pisteen, mikäli se oli "riittävä" - siis jos voin seurata opiskelijoiden edistymistä, tehtävävastauksia ja esimerkiksi videoiden katsomista, ja tarvittaessa antaa opiskelijoille palautetta alustalla.


Verkko- tai laskeutumissivusta sai pisteen, mikäli omaan verkko-oppimisympäristöön on mahdollista kustomoida oma sivunsa ja/tai luoda jokaiselle kurssille oma laskeutumissivu.


Verkkokauppaintegraatiosta sai pisteen, mikäli integraatio on ilman eri maksuja valmis hyödynnettäväksi, ja lopuksi pisteytin vielä mahdollisuuden myydä verkkokaupassa muutakin kuin e-sisältöjä.


Suorittamaani arviointiin vaikuttavat luonnollisesti omat mieltymykseni. Arvostan verkko-oppimisympäristössä ensisijaisesti helppoutta ja monipuolisuutta. En halua, että mahdollisuuteni toteuttaa jokin ideoimani toiminnallisuus jää kiinni siitä, että verkko-oppimisalustalle ei saa lisättyä jotakin tiettyä sisältöelementtiä.


Viimeisenä alustaan liittyvistä tärkeimmistä ominaisuuksista mainitsen erilaisten tehtävien monipuolisuuden: haluaisin, että käytössäni on monivalintakysymyksiä, avoimia kysymyksiä ja mahdollisesti myös esimerkiksi mielipidekyselyitä.


Kun arvioin verkko-oppimisympäristöjä, loin kaikkiin ympäristöihin samansisältöisen verkkokurssin siltä osin, kuin se oli mahdollista. Opiskelijan näkökulmasta testasin kurssille sisäänkirjautumista, kurssin sisältöön perehtymisen helppoutta sekä edistymisen seurantaa.


Näillä saatesanoilla, aloitetaan!


Pääset tutustumaan verkko-oppimisympäristöjen arviointiin tästä (arviointi on käyttäjäystävällisyyden vuoksi toteutettu verkko-oppimisympäristössä). Kokonaisuus laajenee sitä mukaa, kun ehdin koekäyttää eri ympäristöjä. Huomaathan, että aukeavan kurssin ensimmäinen luku sisältää tämän saman johdantotekstin, ja alustojen yksityiskohtaisempi arviointi löytyy luvusta kaksi.


Haluatko tietää lisää, tai esimerkiksi sparrailla verkkokurssiasioista? Pääset varaamaan maksuttoman etätapaamisen kalenteristani tästä.


Käsittelen verkko-oppimisympäristön valintaa myös muissa blogiteksteissä:


Opmerkingen


bottom of page