top of page
measurEX-data-driven-happiness3-1024x474_edited.jpg

Mitä hyötyä on datalähtöisestä työntekijäkokemuksen kehittämisestä?

 

Työntekijäkokemuksella voidaan vaikuttaa mm.

 • liikevaihtoon

 • sitoutumiseen

 • rekrytointikustannuksiin

 • sairauspoissaolojen määrään

 • tiimin tuottavuuteen

 • psykologiseen turvallisuuteen

 • työnantajakuvaan

 • asiakaskokemukseen

measurEX on ratkaisu työntekijäkokemuksen parantamiseen.

measurEX

 • näyttää organisaation reaalitodellisuuden

 • ohjaa ratkaisemaan haasteet ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet

 • todentaa tulokset ja tavoitteisiin pääsemisen

Miten measurEX käytännössä toimii?

 

MeasurEX – data-driven happiness jakaa työntekijäkokemuksen parantamisen neljään vaiheeseen:

 1. Kartoitus: mitä mittaaminen on? miten löydämme oikeat mittarit?

 2. Muutostarpeen toteaminen: mitä kipukohtia/muutostarpeita organisaatiosta löytyy?

 3. Muutoksen toteutus: mitä tulee tapahtua, jotta päästään tavoitteisiin?

 4. Seuranta: miten datan avulla seurataan ja jatkokehitetään toimintaa?

Ratkaisun neljä vaihetta kytketään organisaation strategiaan siten, että jatkossa muutoksen ohjaaminen haluttuun suuntaan, kulloisenkin tilanteen selvittäminen sekä seuranta tapahtuvat mahdollisimman vaivattomasti – lähes automaattisesti.

 

MeasurEX on ainutlaatuinen ratkaisu, joka pohjautuu tieteelliseen tutkimustyöhön ja -tuloksiin sekä organisaatioiden arkipäivästä kertyneeseen vankkaan kokemukseen. MeasurEX – data-driven happiness mahdollistaa työntekijäkokemuksen parantamisen riippumatta organisaation lähtötilanteesta.

Mittaamisesta muualla

Lue mittaamisesta oppimisessa ja organisaation toiminnassa.

Miten löytää paras oppimisympäristö?

Lue millaisia verkkokurssialustoja on ja miten valitset itsellesi parhaan verkkokurssialustan!

bottom of page