top of page
 • kaisatk

Verkko-oppimisympäristön valinta, osa 1

Mikä toimii yhdelle ei välttämättä toimi toiselle

Korostan jokaisessa verkko-oppimisaiheisessa keskustelussa verkko-oppimisympäristön valinnan tärkeyttä, ja vieläpä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.


Mutta miksi se on niin tärkeää?


Verkko-oppimisympäristöjä on tarjolla lukematon määrä, ja vaikka niillä on kaikilla paljon samoja ominaisuuksia (kuten että kaikkiin yleensä saa lisättyä tekstiä, kuvia ja videoita), ne kuitenkin myös eroavat toisistaan merkittävästi monessa kohtaa, esimerkiksi

 • miten opiskelijat saadaan mukaan kurssille

 • millaisia interaktioita kurssille on mahdollista lisätä

 • millaista sisältöä kurssille saa tekstin, kuvien ja videoiden lisäksi

 • millaista oppimisanalytiikkaa ympäristöstä saa

 • miten vaikeaa kursseja on tehdä (kaikki ympäristöt kyllä väittävät olevansa ”helppokäyttöisiä”, mutta eivät ne ihan kaikki kyllä ole).

Ja ennen kaikkea ympäristöt eroavat toisistaan siinä, mikä on niiden käyttötarkoitus.


Käyttötarkoituksella tarkoitan sitä, mille yleisölle verkko-oppimisympäristössä olevat kurssit on suunnattu. Valintaperusteet ovat erilaiset, kun kyse on yrityksestä, jonka tarkoitus on kehittää sisäisiä koulutuksia verkkoympäristöön, ja kun kyse on yrityksestä, joka tekee ydinosaamisestaan verkkokoulutuksia ja myy niitä asiakkailleen.


LMS eli Learning Management System yritysten sisäisissä koulutuksissa


Varmaan kaikkein tunnetuin LMS on Moodle, josta suurella osalla meistä on kokemuksia. Itsekin olen reilun kymmenen vuotta sitten istunut päiväkausia sisäisissä koulutuksissa, joiden tarkoituksena oli saada meidät verkko-oppimisympäristön tekniset asiantuntijat ja sisällöntuottajat oppimaan Moodlen salat. Moodle onkin kyllä monipuolinen, ongelmana on lähinnä sen käytön monimutkaisuus. Jotta laajat ominaisuudet saa tehokkaasti hyötykäyttöön, vaaditaan todella syvällistä perehtymistä ympäristöön, tai sitten tarvitaan yhteistyökumppani, joka huolehtii perehtymisestä sinun puolestasi.
Nykyään Moodlen lisäksi markkinoilla on paljon muitakin erityisesti yritysten sisäiseen koulutuskäyttöön suunnattuna ympäristöjä. Yleensä, kun verkko-oppimisympäristö (tai tässä kontekstissa LMS) otetaan organisaatiossa käyttöön, se integroidaan HR-järjestelmään, sillä tokihan työntekijöiden käymistä koulutuksista halutaan tieto myös sinne HR-osastolle. Opiskelijat, eli yrityksen työntekijät, lisätään LMS:ään ja verkkokursseille yleensä keskitetysti, tai joissain tapauksissa he voivat itse ilmoittautua tarjolla oleviin sisäisiin koulutuksiin.

Tällaisessa käytössä verkkokursseja ei siis yleensä ole tarpeen saada myyntiin, ja niinpä verkko-oppimisympäristön ja verkkokaupan integraatiomahdollisuus ei ole pakollinen ominaisuus ympäristöä valittaessa. Sen sijaan tärkeitä ovat

 • brändäysmahdollisuus (white label)

 • monipuolinen sisältö

 • mahdollisuus pelillistämiseen

 • scorm-yhteensopivuus

 • riittävä oppimisanalytiikka

 • ja nykyisin lisäksi mahdollisuus päästä kurssisisältöihin käsiksi muutenkin kuin tietokonetta käyttäen.

Verkko-oppimisympäristö koulutusliiketoimintaan


Kun verkko-oppimisympäristön hankkijana on koulutusliiketoimintaa harjoittava yritys, tarpeet oppimisalustaan liittyen voivat olla erilaiset kuin sisäisessä koulutuskäytössä. Vaikka monet koulutusyritykset kyllä edelleen toimittavat verkkokoulutuksia asiakasyrityksilleen esimerkiksi scorm-muodossa siten, että asiakas voi upottaa ostetun kurssin suoraan omaan LMS:äänsä, nykyisin myös sisäänrakennettu verkkokauppa tai mahdollisuus integraatioon ja verkkokurssien hyvä tavoitettavuus ovat erittäin tärkeitä.


Koulutusyritys voi esimerkiksi täydentää perinteistä luokkahuonemuotoista koulutustaan verkkokurssisisällöllä, tai se voi tarjota jotkin koulutuskokonaisuudet asiakkailleen ainoastaan verkkokursseina. Ja kun verkkokurssit ovat osa omaa liiketoimintaa, korostuvat - aivan samoin kuin yrityksen sisäisessä koulutuskäytössäkin - erityisesti verkko-oppimisympäristön käytön helppous, brändättävyys ja monipuolinen sisältö. Lisäksi koulutusliiketoiminnan kannalta verkko-oppimisympäristöltä vaaditaan ominaisuuksia, jotka eivät ole sisäisessä koulutuskäytössä välttämättömiä.


Ehkä mietit, miksi oppimisympäristön käytön pitäisi olla helppoa, jos kouluttaminen on osa omaa liiketoimintaa? Itse miellän tämän niin, että harvoin se koulutettava substanssiasia liittyy verkko-oppimisympäristön käyttöön. Tällöin tärkeää on, että koulutusten tekemisessä voidaan keskittyä ydinsisällön hiomiseen ja koulutuksen pedagogisen toimivuuden varmistamiseen, ja oppimisympäristön pitäisi siis olla vain tehokas ja käyttökelpoinen työkalu, jonka käyttö sinänsä ei vaadi kovin kattavaa asiantuntijuutta.


Pidän itse hyvin tärkeänä sitä, että verkko-oppimisympäristöön on mahdollista lisätä monipuolista sisältöä. Ihannetilanne on, että voin toteuttaa melkein kaikki sisältöideani joutumatta verkko-oppimisympäristön puutteiden vuoksi tinkimään ideoideni toteuttamisesta. Käytännössä omat vaatimukseni verkko-oppimisympäristölle kiteytyvät kahteen sanaan: html5 ja scorm. Jos oppimisympäristöön on mahdollista saada upotettua html5-sisältöä, sillä voi tehdä käytännössä melkein mitä vain. Scorm-yhteensopivuus taas on tärkeää siksi, että haluan tarpeen mukaan voida jakaa myös scorm-sisältöjä asiakkailleni niin, että käyttäjäkokemus ei kärsi.


Mikäli koulutusyritys kohdentaa tarjontansa yksityishenkilöille, verkko-oppimisympäristön sisäänrakennetussa tai siihen integroidussa verkkokaupassa pitäisi olla mahdollisimman laajat maksutapavaihtoehdot. Lisäksi, mikäli asiakkaina on pääosin yksityishenkilöitä, korostuu erityisesti verkko-oppimisympäristön saavutettavuus. Kurssi voi jäädä käymättä, jos täyteen käyttäjäkokemukseen vaaditaan tietokoneen käyttöä älypuhelimen sijaan. Ja jos maksettu kurssi jää käymättä, miten käy asiakastyytyväisyyden?


Hybridi


Verkko-oppimiseen liittyen nimitän hybridiksi sellaista verkko-oppimisympäristöä, joka soveltuu aidosti sekä yritysten sisäisten koulutusten toteuttamiseen että koulutusliiketoimintaa harjoittavien yritysten käyttöön. Jotta verkko-oppimisympäristö ansaitsee nimityksen hybridi,

 • sen on oltava integroitavissa HR-järjestelmään

 • siinä on oltava verkkokauppaominaisuus joko sisäänrakennettuna tai vähintäänkin integraatiomahdollisuus

 • sen on oltava sisältömahdollisuuksiltaan monipuolinen ja kuitenkin helppokäyttöinen

 • siitä pitäisi vielä saada ulos riittävän laajaa oppimisanalytiikkaa.

Vaikka verkko-oppimisympäristöjä on lukuisia, hybridejä ei montaa ole.
Siispä, kun alat suunnitella omaa verkkokurssiasi…


Aloita verkko-oppimisympäristön valinnasta – tai vähintäänkin mieti tarkkaan, millaisen ympäristön tulet valitsemaan!


Haluatko sparrailla verkkokurssiasioista tai saada apua sen selvittämiseen, millainen ympäristö sopisi juuri sinulle?


Varaa ihmeessä maksuton sparrailuaika kalenteristani TÄSTÄ ja käy tilaamassa maksuton opas verkkokurssien tekemiseen TÄSTÄ.

Kerro mielipiteesi!


Ja lopuksi, kerro oma mielipiteesi! Mikä verkko-oppimisympäristössä on kaikkein tärkeintä? Pääset äänestämään tästä. (Tässä samalla muuten näet, miten Mentimeter-ohjelmistolla luodun interaktion voi helposti upottaa sivulle - myös verkkokurssille - ja kerätä reaaliaikaisia reaktioita kurssin osallistujilta)


Comments


bottom of page