top of page
 • kaisatk

Oppimispolkuajattelu osaamisen johtamisessa

Osaamisen ja oppimisen johtaminen organisaatiossa on monisyinen ja -ulotteinen kokonaisuus, jota voi olla vaikeaa konkretisoida. Iso kokonaisuus kannattaakin pilkkoa pienemmiksi osa-alueiksi, jotta siihen pääsee helpommin käsiksi. Maailma kuntoon, mutta pieni pala kerrallaan!


Mitä oppimispolkuajattelu on?


Yksi erittäin hyödyllinen ajattelutapa osaamisen ja oppimisen johtamisen kokonaisuudessa on muuttaa (verkko-)koulutusajattelua oppimispolkuajattelun suuntaan. Oppimispolkuajattelulla tarkoitan sitä, että isojen koulutuskokonaisuuksien sijaan hahmotellaankin koulutukset koostumaan pienemmistä osa-alueista. Tällöin useamman ison kokonaisuuden osa-alueet voivat olla osittain keskenään päällekkäisiä ja niissä voidaan hyödyntää jopa samaa sisältöä.


Otetaan esimerkkinä vaikkapa kaksi koulutuskokonaisuutta: esihenkilötaidot ja työntekijätaidot. Näissä molemmissa on toisistaan erillisiä osa-alueita ja myös samoja osa-alueita, kuten psykologinen turvallisuus ja vuorovaikutustaidot. Nämä molemmat koulutukset voidaan rakentaa koostumaan vaikkapa kuudesta pienemmästä kurssista, esimerkiksi esihenkilökoulutuksen kyseessä ollessa:

 1. Mitä tarkoittaa olla lähijohtaja

 2. Lähijohtajan tärkeimmät tehtävät

 3. Miten olla taitavasti vuorovaikutuksessa muiden kanssa

 4. Näin luot psykologisesti turvallisen toimintaympäristön itsellesi ja muille

 5. Palautteenantamisen kulttuuri

 6. Kehityskeskusteluista onnistumiskeskusteluihin


Ja työntekijätaitojen kyseessä ollessa:

 1. Millainen on hyvä tiimikaveri

 2. Tiimiläisen tärkeimmät tehtävät suhteessa kollegoihin ja esihenkilöön

 3. Miten olla taitavasti vuorovaikutuksessa muiden kanssa

 4. Näin luot psykologisesti turvallisen toimintaympäristön itsellesi ja muille

 5. Oman osaamisen ja oppimisen johtaminen

 6. Minä osana strategian toteutumista


Tällä tavoin toimimalla kahta samaa kurssisisältöä voidaan hyödyntää molemmilla oppimispoluilla. Koulutuskokonaisuudet skaalautuvat aivan eri tavalla kuin aiemmin, kun ne rakennetaan oppimispoluiksi.


Rakenna oppimispolusta monipuolinen


Oppimispolkuajattelu on parhaimmillaan sitä, että oppimispolku voi koostua pelkkien f2f-koulutusten tai verkkokurssien lisäksi myös muunlaisista sisällöistä, kuten prosessiohjeista ja onnistumiskeskustelupohjista kysymyslistauksineen.


Kun isommat koulutuskokonaisuudet jaetaan oppimispolkuajattelun mukaisesti pienempiin osa-alueisiin, myös oppijan mielenkiinto pysyy paremmin yllä. Omaa oppimista ja kehittymistä on helpompaa seurata ja suuretkaan kokonaisuudet eivät tunnu liian raskailta.


Haluaisitko vinkkejä?


Kaipaatko vinkkejä osaamisen ja oppimisen johtamiseen käytännön tasolla tai esimerkiksi oppimispolkuajattelun soveltamiseen omassa organisaatiossasi? Voit varata maksuttoman verkkokurssisparrauksen tästä linkistä (linkki aukeaa uuteen välilehteen) ja voidaan jutella mieltäsi askarruttavista asioista.


Iloa osaamisen johtamiseen!

Comments


bottom of page