top of page

Blogista löydät tietoa verkko-oppimisesta

Sisäiset koulutukset digimuodossa

Kaikissa organisaatioissa on paljon sellaista tietoa, joka on tarpeen jokaiselle työntekijälle asemaan katsomatta, ja samoin suuressa osassa yrityksiä on tarvetta myös roolikohtaiselle tiedon lisäämiselle ja tehtäväkuvan perusteella käytäville koulutuksille.

Tällaisten koulutusten toteuttaminen kokonaan tai osittain verkkomuodossa tarjoaa monia hyötyjä: 

 • aikataulujen joustavuus

 • mikro-oppiminen ja just-in-time -oppiminen

 • kustannustehokkuus

 • oppijaystävällisyys

 • esteettömyys

Blogista löytyy paljon tietoa esimerkiksi sisäisten ohjeiden ja politiikkojen jalkauttamisesta digimuodossa. Nämä samat ajatukset soveltuvat myös tehtäväkohtaisten koulutusten toteuttamiseen. Tai oikeastaan mihin vain, sillä verkko-oppimisen sisältöjen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. 

Mikäli pohdit, miten jonkin koulutuksen voisi verkkomuodossa toteuttaa, tai miten jokin sisältö taipuisi digimuotoon, ota yhteyttä ja voidaan miettiä asiaa yhdessä!

Sisäiset koulutukset verkkokursseina

Miten sitouttaa henkilöstöä ja viedä sisäiset ohjeet, politiikat tai strategiat käytäntöön verkko-oppimisen avulla?

Bloginosto sisäiset koulutukset

Verkkokurssin tekeminen

Kun koulutustarve on selvillä ja verkko-oppimisympäristö valittuna, jäljellä on vielä hyvin olennainen tehtävä: itse kurssin luominen. Koska verkkokursseilta useimmiten puuttuu opiskelijoiden ja kouluttajan välinen suora vuorovaikutus (tai ainakin sitä on huomattavasti vähemmän kuin perinteisessä luokkahuonemuotoisessa koulutuksessa), tämä vuorovaikutus pitäisi voida jollakin tavalla verkkoympäristössä korvata. Onneksi tähän on paljon toimivia keinoja!

 

Verkkokurssin luomisessa avainsanoja ovat

 • fokusointi arvolupaukseen

 • multimodaalisuus (yhdistetään erilaisia sisältömuotoja, kuten videota, kuvaa, tekstiä, vuorovaikutteisia elementtejä)

 • opiskelijan oman aktiivisuuden tukeminen

 • saavutettavuus

Blogista ja maksuttomasta Verkkokurssin ABC -verkkokurssista löytyy paljon hyviä vinkkejä verkkokurssin sisällöntuotantoon. Ja mikäli kaipaat sparrailukumppania, autan mielelläni!

 

Mielenkiintoiset verkkokurssit

Miten toteutat pedagogisesti toimivan, mielenkiintoisen ja monipuolisen verkkokurssin, joka täyttää arvolupauksen?

Bloginosto Verkkokurssin tekeminen

Verkko-oppimisen liiketoiminta

Oman osaamisen tuotteistaminen digimuotoon ja verkkokurssiksi pohdituttaa monia. Ensimmäinen ja ehkä tärkein askel suunnitelmien viemisessä käytäntöön on verkko-oppimisympäristön valinta. Tähän kannattaa oikeasti panostaa, sillä kun olet rakentanut yhden tai useampia kursseja johonkin ympäristöön, niiden siirtäminen (tai siis rakentaminen alusta alkaen uudelleen) johonkin toiseen ympäristöön ei ole projekti, johon mielelläsi ryhdyt.

Ympäristön valinnassa kannattaa huomioida ainakin

 • arvioitu opiskelijoiden määrä

 • verkkokauppaintegraatio

 • ympäristön monipuolisuus

 • vuorovaikutteisten elementtien käyttö (mitä on tarjolla)

 • ympäristön käytön helppous sekä opiskelijan että sinun kannaltasi

Blogista löytyy paljon tietoa tästä aiheesta! Lisäksi, mikäli haluat räätälöidympää opastusta, voit aina varata maksuttoman ajan verkkokurssisparraukseen.  

Verkko-oppimisympäristöt

Miten löydät kymmenien verkko-oppimisympäristöjen joukosta juuri omiin tarpeisiin parhaiten sopivan ympäristön?

Bloginosto Vekko-oppimisen liiketoiminta
Tilaa uusimmat blogitekstit ja uutiskirje!

Kiitos uutiskirjeen tilauksesta!

bottom of page