top of page

(VERKKO-)OPPIMISEN PALVELUT

VERKKO-OPPIMISEN KONSULTOINTIPALVELUT

VUOKRATTU (VERKKO-)OPPIMISEN ASIANTUNTIJA 

Autamme organisaatioita, joilla on tarve:

 

 • aloittaa, kehittää tai muuttaa verkko-oppimisen prosesseja

 • toteuttaa vaikuttavia muutoshankkeita

 • todentaa koulutusten vaikuttavuutta

 • hyödyntää oppimisanalytiikkaa osaamisen johtamisessa

 • kehittää osaamisen johtamisen prosesseja

 • rakentaa verkkokurssit markkinoiden parhailla ohjelmistoilla


Yhteistyö voi olla projektikohtaista tai pidempiaikaista, erityisesti silloin kun tarkoituksena on kehittää organisaatiossasi verkko-oppimisen prosesseja kokonaisvaltaisesti. Asiantuntija on käytössäsi joko etänä tai toimipaikassanne ja rooli voidaan räätälöidä kokopäiväiseksi, osa-aikaiseksi tai juuri siten, mikä parhaiten palvelee tarpeen täyttymistä.

 

lap2.jpg

Oma verkko-oppimisen asiantuntija käyttöön!

Onko organisaatiollasi tarvetta verkko-oppimisen asiantuntijalle ja tekijälle, mutta vielä ei ole ajankohtaista rekrytoida tähän rooliin? Mikset ottaisi tueksesi asiantuntijaa interim-rooliin?

Kohderyhmä: pk-yritykset, joilla ei vielä ole nimettyä sisäisten (verkko-)koulutusten vastuuhenkilöä

 

Palvelun sisältö esimerkiksi: 

 • verkko-oppimisympäristön valinta, käyttöönotto ja kytkeminen osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa

 • verkkokurssikirjaston rakentaminen ja ottaminen tehokäyttöön koko henkilöstölle

 • koulutustoiminnan kytkeminen strategiaan, tarveperustaisuus ja vaikuttavuuden todentaminen

 • saavutettavuusnäkökulman huomioiminen verkko-oppimisessa.

 

Palvelun kesto: tarpeen mukaan, esimerkiksi yhden, kahden tai kolmen kuukauden ajaksi. 

Miksi YH Training Oy?

 • Toteutamme palvelut ohjelmistoriippumattomasti (ja autamme valitsemaan asiakkaalle sopivat ohjelmistot)

 • Toteutamme vaikuttavat ja oppijaa tukevat sekä saavutettavat verkkokurssit millä tahansa ohjelmistolla mille tahansa kohderyhmälle sopiviksi

 • Toimimme sujuvasti yhteistyössä organisaation eri funktioiden kanssa ja olen tottunut työskentelemään sekä isoissa että pienissä yhtiöissä johdon, HR:n ja operatiivisen toiminnan tukena

laptop3.jpg

(Verkko)koulutuksen vaikuttavuuden todentaminen

Luvut pöytään! Siis miten todentaa koulutuksen vaikuttavuus myös euromääräisesti?

Palvelun sisältö:

 • Workshop, jossa käydään läpi

  • perimmäinen tarve ja koulutuksen tarkoitus

  • mahdolliset olemassa olevat mittaristot

  • koulutuksen potentiaalinen vaikuttavuus

 • Sidosryhmähaastattelut

 • Mittari, jolla vaikuttavuus voidaan todentaa

 • Alku- ja seurantamittaukset (2 kpl)

Muista kysyä  myös palvelupakettiamme tarveperustaisen koulutuksen rakentamisesta!

laptop2.jpg

Oikeiden ohjelmistojen valinta

Tarkoitukseesi parhaiten sopivan, vaatimuksesi täyttävän verkko-oppimisympäristön valinta!

 

Teemme verkko-oppimisympäristön valinnan sinulle helpommaksi tarjoamalla sinulle käyttökokemuksiimme ja selvitystyöhömme perustuvaa laadullista ja  määrällistä tietoa. 

Paras verkko-oppimisympäristö helposti:

 • kerro tarpeesi ja vaatimuksesi

TAI​

 • tehdään yksilöllinen tarvemäärittely

Varaa aika tapaamiseen ja pyydä tarjous!

YH Training ei saa minkään verkko-oppimisympäristön suosittelusta taloudellista hyötyä. 

lap3.jpg

Kun (verkko-)oppiminen ei ole yhteisöllistä

Organisaatiosi sidosryhmien koulutus vaikuttavaksi ja sitouttavaksi verkko-oppimisen sisällöksi!

 

Haluaisitko sisäiselle politiikallesi tai ohjeellesi vaikuttavuutta tai saada sisäisen koulutuksen toteutettua verkkokurssin muodossa niin, että kohderyhmä käy kurssin mielellään läpi? 

Palvelun sisältö:

 • Online-aloituspalaveri, jossa käydään läpi

  • koulutuksen tarkoitus

  • valmis tai luonnosvaiheessa oleva koulutuksen käsikirjoitus

  • tarkoituksenmukaiset vuorovaikutuksen tavat koulutuksen aikana

  • mahdolliset toivomukset

 • Koulutuksen käsikirjoituksen muuttaminen vuorovaikutteiseksi, oppijaa tukevaksi verkkokurssiksi käytössänne olevaan verkko-oppimisympäristöön

 • Mahdollisen lopputestin suunnittelu ja toteutus

 • Kurssin testaus kahdessa eri vaiheessa

 • Viimeistely ja julkaisu haluamassasi muodossa (esimerkiksi SCORM-pakettina).

Kysy myös koulutuksen vaikuttavuuden mittaamiseen liittyvistä palveluistamme!

lap2.jpg

Valmennus verkkokurssien rakentamisesta

Haluaisitko oppia, miten vuorovaikutteinen, motivoiva, sitouttava ja jopa osallistava verkkokurssi rakennetaan? 

Opetamme kädestä pitäen, tutkimusperustaiseen tietoon pohjautuen, miten oppijaa tukeva verkko-oppimisen sisältö syntyy. Opit tärkeimmät asiat myös saavutettavuudesta.

Valmennus toteutetaan niin sanotusti käännettynä (flipped learning), eli hyödyntäen osittain verkko-oppimisympäristöä ja osittain workshop-toteutusta.

lap3.jpg

Ohjelmistojen käyttökoulutukset ja pedagogiset valmennukset

Käytössä uusi ohjelmisto, jota haluaisit voida hyödyntää täysipainoisesti? Tarjoamme verkko-oppimisympäristöjen ja sisällöntuotantotyökalujen käyttökoulutusta tarpeesi mukaan. Koulutus voi olla etä- tai lähitoteutus sen mukaan, mikä on tarkoituksenmukaisinta. Koulutamme yksilöitä ja tiimejä.

Kaipaisitko selkeämpää prosessia verkko-oppimisen kokonaisuuden hallintaan? Tai valmennusta pedagogisesti toimivan, oppijaa tukevan ja vaikuttavan verkko-oppimisen sisällön luomiseen? Meiltä saat valmennukset sekä yksilöille että tiimeille, etä- tai lähitoteutuksena sen mukaan mikä on tarkoituksenmukaisinta oppimistavoite huomioiden.

Kysy myös koulutuksen vaikuttavuuden mittaamiseen liittyvistä palveluistamme!

TIIMIIN KUULUU ERI ALOJEN ASIANTUNTIJOITA

YH Trainingin muodostaa osaava tiimi, jonka kanssa projektin kuin projektin toteuttaminen onnistuu yli odotusten ja jonka kanssa työskentely on vaivatonta. Tiimimme tuottaa verkko-oppimisen sisältöjä monenlaisilla työkaluilla, esimerkiksi Articulaten tuotteilla, Mediamaisteri LMS:llä, Vuolearningillä, Howspacellä ja LearnWorldsillä. 

Toteutamme juuri sinun tarpeidesi mukaiset verkko-oppimisen sisällöt. Palveluun kuuluu muun muassa sisältöjen graafinen ja pedagoginen suunnittelu sekä tekninen toteutus. Graafisena suunnittelijana toimii
Wargh Creative.


HINNOITTELUMME ON LÄPINÄKYVÄÄ

Emme veloita tyhjästä. Kun tuotamme sinulle verkko-oppimisen sisältöjä, jotka julkaistaan SCORM-muodossa, toteutamme pienet ja suuremmatkin muutokset sisältöihin tuntiveloituksella, jolloin uusien versioiden julkaisukustannukset ovat kohtuulliset.

EETTISET KOULUTUKSET YHTEISTYÖSSÄ TODELLISEN AMMATTILAISEN KANSSA

Tuotamme eettiset verkkokoulutukset (Code of Conduct, compliance, anti-corruption) yhteistyössä Code of Conduct Company Oy:n kanssa. Referenssejä tästä yhteistyöstä löydät täältä.

 

bottom of page