top of page
  • kaisatk

Sisäisten ohjeiden ja politiikkojen jalkautus pelillisten verkkokurssien avulla

Code of Conduct, GDPR, Data Privacy, Compliance - tässä vain muutama niistä politiikoista ja sisäisistä (ja myös liikekumppaneille suunnatuista) ohjeistuksista, jotka pitäisi saada tehokkaasti osaksi organisaation arkea ja päivittäistä liiketoimintaa. Sen lisäksi, että politiikat ja ohjeet lanseerataan näkyvästi ja lisätään Intraan ja soveltuvin osin yrityksen verkkosivuille, sisällöt kannattaa työstää myös verkkokoulutuksen muotoon.
Miksi verkkokoulutus?


Onhan se myönnettävä, että PowerPoint-presentaation tai pitkän pdf-tiedoston lukeminen ajatuksella ja sisällön oppiminen on joskus työn ja tuskan takana. Kun asiasisällöstä muokataan mielenkiintoinen ja pelillinen kurssi, tärkeät sidosryhmät sitoutuvat materiaaliin ja sen läpikäyntiin ihan eri tavalla kuin aiemmin. Tietysti verkkokoulutuksesta automaattisesti saatava analytiikka siitä, kuka on käynyt koulutuksen ja läpäissyt lopputestin ja kuka ei, on pelkkää plussaa. Verkkokurssin avulla voidaan varmistaa, että jokaisen sidosryhmiin kuuluvan osaamistaso ja tiedot ovat riittävällä tasolla.


Miten tämä käytännössä toteutetaan?

Erittäin suosittu tapa toteuttaa interaktiivisia ja pelillisiä verkko-oppimisen sisältöjä nimenomaan yritysten kriittisistä prosesseista, ohjeista ja politiikoista on laatia PowerPoint-käsikirjoituksesta jonkin eLearning-authoringtyökalun (esimerkiksi Articulate Storyline tai iSpring) avulla yrityksen Learning Management Systemiin upotettavissa oleva .story tai vastaava sisältö.


Katso esimerkkikoulutusta tästä.


Käytännössä siis riittää, että kustakin ohjeesta ja politiikasta laaditaan jonkintyyppinen käsikirjoitus, joka sisältää faktat ja tärkeimmät opeteltavat asiat. Seuraavaksi tämä käsikirjoitus muokataan oppimissisällöksi: mikä on kokonaisuuden rakenne ja mitä polkuja pitkin opiskelija etenee, mitkä tiedot annetaan tekstimuodossa, mistä luodaan interaktioita, mitkä toteutetaan testimuodossa jne. Kun suunnitelmat ovat valmiina, päästään toteutukseen, sitten testaukseen, ja sitten kokonaisuus onkin valmiina lanseerattavaksi koko henkilöstölle, alihankintaketjulle, asiakkaille, tai keitä sidosryhmiin kuuluukaan.
Kaikkea ei tarvitse tehdä itse


Jos sinulla ei ole aikaa tai mielenkiintoa uuden ohjelmiston (siis tällaisen eLearning-authoringtyökalun) käytön opetteluun, ja jos koko organisaatiosta ei välttämättä löydy henkilöitä jotka haluaisivat ryhtyä tällaiseen puuhaan, ei hätää, sillä tällaisen toteutuksen voi hyvin tilata myös palveluna. Tällöin ainoa, mitä asiakkaalta tarvitaan on käsikirjoitus ja suuntaviivat sille, millaista tietoa opiskelijoiden etenemisestä ja suorituksista verkkokurssissa halutaan. Muu hoituu palveluntarjoajan avulla.


Haluatko jutella aiheesta tai kysyä jotakin?


Voit varata maksuttoman etätapaamisajan suoraan kalenteristani. Toivottavasti nähdään pian!Comentarios


bottom of page