top of page
  • kaisatk

Ohjelmisto perehdytyksen tukena

Perehdytys on työsuhteen tärkeimpiä koulutuksia - siitä olemme varmasti kaikki samaa mieltä.


Mutta miten perehdytys pitäisi toteuttaa, jotta siitä olisi mahdollisimman kauaskantoista hyötyä sekä uudelle työntekijälle että työnantajaorganisaatiolle? Puhumattakaan koko työyhteisöstä? Isona apuna laadukkaan perehdytyksen toteutuksessa on käytettävä ohjelmisto.


Uusi työpaikka kuormittaa


Meistä jokainen varmasti muistaa ja tietää sen tunteen, kun ensimmäisinä päivinä ja ensimmäisinä viikkoina uudessa työpaikassa kaikki tuntuu uudelta ja innostavalta, mutta myös kuormittavalta. Innostavuudestaan huolimatta uutta tietoa organisaatioon, työyhteisöön ja työtehtäviin liittyen on valtavasti. Haasteena voikin olla tasata uuden työntekijän kognitiivista (ja myös emotionaalista) kuormaa kaikkeen uuteen liittyen.


Itsestäänselvyys ehkä, mutta perehdytys onkin hyvä suunnitella toteutettavaksi pitkällä aikavälillä, esimerkiksi kuukauden tai jopa kahden kuukauden ajanjaksolla. Jotta perehdytyksen läpivienti ja tarvittavien asioiden muistaminen oikea-aikaisesti ja tasalaatuisesti ei ole perehdyttäjälle tai tiimille liian iso pala, perehdytyksen tukena kannattaa käyttää verkko-oppimisympäristöä. Kun perehdytys on mahdollista toteuttaa esimerkiksi oppimispolkumuodossa,

  • tiedot perehdytyksen kulloisestakin vaiheesta ovat tallessa ohjelmistossa

  • perehdytyksen aikajanaa on mahdollista seurata sekä työntekijän itsensä, esihenkilön ja muun tiimin toimesta

  • materiaali voidaan koostaa verkko-oppimisen sisällöistä, kasvokkaisista tapahtumista, muistilistoista, erilaisista puolistrukturoiduista keskusteluista (joiden muistiinpanoja voidaan hallinnoida samassa ohjelmistossa)

  • perehdytysmateriaaliin voidaan palata koska tahansa

  • polun materiaalia voidaan hyödyntää monipuolisesti tukemaan eri rooleissa aloittavien henkilöiden tutustumista uuteen työpaikkaan.

Perehdytyksen suunnittelussa ja toteuttamisessa kannattaa hyödyntää kokemusasiantuntijoita - siis niitä henkilöitä, joilla organisaatiossa työskentelyn aloittamisesta on kulunut vasta vähän aikaa. Ideoita, osallistamista ja kehittämistä kannattaa kerätä ja toteuttaa dynaamisesti ja jatkuvasti.


Perehdytys vaikuttaa työntekijäkokemukseen


Kuten sanottu, perehdytys on työsuhteen elinkaaren tärkeimpiä koulutuksia ja äärimmäisen merkityksellinen tekijä työntekijäkokemuksen muodostumisessa ja kehittämisessä. Se, miten uusi henkilö otetaan organisaatiossa vastaan ei vain henkilökohtaamisten vaan prosessien ja opittavien asioiden tasolla, vaikuttaa kaikkeen. Ja tähän vastaanottamisen tapaan vaikuttaa esimerkiksi juuri edellä mainittu mahdollisuus tasata uudelle työntekijälle syntyvää kognitiivista kuormaa jaksottamalla perehdytystä pidemmälle aikavälille, oppija- ja perehtyjäystävällisesti, asianmukaista ohjelmistoa ja oppimispolkuajattelua hyödyntäen.


Vinkkejä ohjelmistovalintoihin ja perehdytysten toteuttamiseen


Jos haluat jutella perehdytykseen liittyvistä ohjelmistovalinnoista. oppimispolkuajattelusta tai perehdytyksen kehittämisestä osana organisaation strategiaa ja osaamisen ja oppimisen johtamista, voit varata maksuttoman etätapaamisajan kalenteristani.


Iloa just sinun päivään!


Comentários


bottom of page