top of page
Kaisa, kuvasta kiitos Nelli Kivinen_edited.jpg

Mittaa ja todenna

Ota muutokseen ja osaamisen johtamiseen avuksesi työkalu, jonka avulla muutos tulee näkyväksi ja mitattavaksi.

 

Me väitämme:

 • Mittaaminen on ainoa tapa saada jatkuvaa, helpohkosti analysoitavaa ja seurattavaa sekä määrämuotoista tietoa organisaation tilanteesta

 • Vain mittaamalla voidaan todentaa toteutettavien hankkeiden ja muutosten vaikutuksia organisaation toimintaan – toisin sanoen vaikuttavuutta

 • Luvuilla on merkitystä, kun mittarit laaditaan oikein.

 • Mittaustuloksia voidaan hyödyntää tarpeen mukaan myös tilastollisessa analyysissä ja mahdollisesti myös ennustamisessa.

 • Eri mittareiden tuottamaa tietoa voidaan yhdistää ja näin saada kokonaiskuva organisaation tilanteesta

YH Training auttaa mittaamisessa

Luomme yhteistyössä asiakkaan kanssa skaalautuvan mittarin, jota voidaan hyödyntää tarpeen mukaan. Mittari voi toimia työkaluna esimerkiksi

 • osaamisen tunnistamisessa

 • oppimisen todentamisessa

 • muutoksen seuraamisessa

 • strategiatyössä

Miksi mittari pitäisi kustomoida?

 1. Geneerisiä mittareita käytettäessä mittaustuloksetkin voivat olla epätoivotun geneerisiä.

 2. Vastausprosentti ja kiinnostus mittausta ja kyselyitä kohtaan voi jäädä matalaksi, kun mittarilla ei ole sen suurempaa merkitystä kohderyhmän silmissä.

 3. Geneeriset mittarit eivät kerro, mikä organisaation muodostaville yksilöille on tärkeää yksin ja yhdessä.

 4. Mere measurement effect tarkoittaa pelkän mittaamistapahtuman aikaansaamaa suotuisaa vaikutusta mitattavaan asiaan. Kustomoimalla mittari tästä hypätään monta askelta eteen- ja ylöspäin: mitataan niitä asioita, jotka todella ovat merkityksellisiä.

 5. Deci & Ryan eli kompetenssi, autonomia ja yhteisöllisyys – miten voidaan, voidaanko ja miksei voitaisi hyödyntää tätä tietoa myös mittaamisessa?

 6. Mittarin kustomoinnissa tärkeää on laatu: mahdollisimman suuri reliabiliteetti ja validiteetti.

Ratkaisuna Mittaa ja todenna ©YH Training Oy

 • Meiltä saat osaamisen ja työkalun.

 • Opetamme sinulle prosessin, jonka avulla luot mittarin.

 • Mittari on jatkossa käytössäsi missä tahansa tilanteessa ja sitä voidaan kehittää, kun organisaatio kehittyy.

Prosessimme avulla mittaamisesta tulee sitouttavaa toimintaa.

Mittaamisesta muualla

Lue mittaamisesta oppimisessa ja organisaation toiminnassa.

Miten löytää paras oppimisympäristö?

Lue millaisia verkkokurssialustoja on ja miten valitset itsellesi parhaan verkkokurssialustan!

bottom of page