top of page

OTA YHTEYTTÄ!

kaisatk-nettikoko-2000px-5.jpg

Kaisa Tainio-Keinonen

Sisällöntuottaja & omistaja

soita 044 970 2058

YH Training on myös LinkedInissä!

Linkedin.png

Sähköinen laskutus

verkkolaskuosoite: 003730947086

välittäjätunnus: 003723327487

y-tunnus 3094708-6

Yrittäjä esittäytyy


Hei, minä olen Kaisa! 

 

Päädyin e-Learning-alalle tammikuussa 2019 SaaS-ohjelmiston myyjän roolissa. Myyntityössäni tutustuin myymäni ohjelmiston ominaisuuksiin erinomaisesti ja perehdyin myös verkko-oppimiseen yleisemmin. Siirryin hiljalleen pois myyntityöstä ja aloin tuottaa verkko-oppimisen sisältöjä asiakkailleni, sillä myynti vaatii ominaisuuksia, jotka eivät ole luontaisia minulle. Toukokuusta 2019 alkaen olen tuottanut verkko-oppimisen sisältöjä mm. konsulttiasiakkailleni edelleen toimitettavaksi näiden korporaatioasiakkaille oppimisenhallintajärjestelmiin upotettaviksi (ensin iSpringillä ja nyttemmin Articulate Storylinella) ja muille asiakkailleni myytäviksi tuotteiksi.

Tällä hetkellä vahvuuteni ovat palveluiden tuotteistamisessa verkkokursseiksi sekä erilaisten sisältöjen muokkaamisessa verkkokurssien muotoon: tuotan asiakkailleni näiden substanssiosaamiseen liittyen verkkokursseja esimerkiksi niin, että koko kurssi rakentuu videoiden ympärille, tai rakennan tekstipohjaisen kurssin asiakkaan kirjoittamaan kirjaan perustuen.

 

Käytän sujuvasti Articulate Storylinea ja useita verkko-oppimisympäristöjä. Ymmärrän, millainen verkko-oppimisen sisältö toimii ja miten kunkin substanssiaiheen ympärille voi rakentaa pedagogisesti toimivaa sisältöä. Käynnissä olevat erityispedagogiikan, kasvatustieteiden ja psykologian opintoni tukevat pedagogisen ymmärrykseni rakentumista. Kiinnostukseni opetusteknologioita ja tutkimusmenetelmiä kohtaan mahdollistaa esimerkiksi verkko-oppimisympäristöjen review-työn. Minulla onkin erittäin hyvä käsitys markkinoilla olevista verkko-oppimisympäristöistä kokonaisuutena, sillä olen perehtynyt niihin demoesittelyiden ja haastatteluiden avulla sekä koekäyttämällä ympäristöjä itse.

Vahva hallinnollinen taustani tukee esimerkiksi HR:n tukena toimimista sisäisten koulutusten rakentamisessa. Toisaalta liiketoiminnallinen osaamiseni on etu palveluiden tuotteistamisessa ja käyttäjäkokemukseen panostamisessa. Lähestyn ongelmaa kuin ongelmaa analyyttis-käytännönläheisesti: selvitän, mikä asia pitää ratkaista, mitkä ovat parhaat keinot parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi, ja sitten teen mitä vaaditaan.

Pyrin sekä työ- että yksityiselämässä noudattamaan arvojani

INTEGRITEETTI  |  YSTÄVÄLLISYYS  |  OPPIMISEN ILO  |  UTELIAISUUS  |  EETTISYYS 

Ota ihmeessä yhteyttä ja selvitetään, voisinko olla sinulle avuksi!

bottom of page