top of page
 • kaisatk

Videosta verkkokurssi!

Oletko yksi niistä henkilöistä, joilla on parhaillaan työn alla toteutettavana verkkokurssi?


Hyvä, jatka vaan lukemista!


Entä koostuuko verkkokurssimateriaalisi - tai oikeammin lähdemateriaalisi - tällä hetkellä käytännössä yhdestä tai useammasta pitkästä luento- tai muusta videosta?


Joo, edelleen kannattaa jatkaa tämän tekstin parissa!


Haluaisitko rakentaa verkkokurssisi jotenkin muuten kuin yhdestä tai useammasta pitkästä videosta ja lopputentistä?


Kerron, miten voit tehdä sen.


Määrittele kurssin tavoite eli arvolupaus

Kaikki alkaa tässäkin arvolupauksesta.

 • Miksi olet tekemässä kurssia?

 • Mitä kurssin jälkeen on tarkoitus osata tai tietää?

 • Mihin kurssi antaa valmiudet?

Arvolupauksen määrittely on tärkeää, vaikka olisitkin saanut etenemisohjeeksi "Tuossa on tuo video / nuo videot, laita ne sinne verkko-oppimisympäristöön kurssiksi."


Katso video/videot ja tee muistiinpanoja.

Siis aivan kuin olisit luennolla ja opettelisit itse uutta aihetta. Kirjoita apusanoja, listoja ranskalaisilla viivoilla, oivalluksia, kysymyksiä, lisäselvitystä vaativia asioita. Mitä paremmat muistiinpanot teet, sitä helpompaa kurssi on rakentaa.


Samalla kun katsot videoita, hahmottele videoiden sisältö itsellesi ylös alaotsikkotasolla.


Mieti kurssin rakenne

Apukysymyksiä tähän ovat esimerkiksi:

 • Mitä aiheita videoilla käsitellään?

 • Mitkä olivat ideoimiasi videoiden alaotsikoita?

 • Ovatko videot ruuduntallennuksia presentaatioista (jos ovat, hyödynnä presisten alaotsikointia)?

 • Voisiko kurssin osa-alueet määritellä muulla tavoin?


Editoi videot

Jos sinulla on esimerkiksi kaksi noin 45 minuutin mittaista luentovideota, editoisin molemmat videot noin 2-10 minuutin mittaisiksi pätkiksi, toki riippuen videoiden rytmistä ja sisällöstä. Pyri tässä vaiheessa pitämään oppijan kokemus mielessäsi:

 • Millaiset mahdollisimman lyhyet kokonaisuudet ovat hänen oppimistaan tukevia ja riittävän tiiviitä mutta kuitenkin eheitä kokonaisuuksia?

 • Millaisista pätkistä saat rakennettua muulla sisällöllä mikrokokonaisuuksia?

Jos mahdollista ja organisaation / oman brändisi mukaista, lisää jokaiseen videopätkään intro ja outro, sillä ne luovat videoille viimeistellymmän vaikutelman.


Rakenna kurssi alkaen videoista

No niin, nyt on aika luoda verkko-oppimisympäristöön kurssin rakenne ja lisätä videot rakenteen ydinsisällöksi. Jokaiseen alaotsikkoon / aihealueeseen yksi video - olethan jo pätkinyt videot alaotsikkojaon tai aihealueiden mukaissti.


Kun videot ovat paikallaan, mieti jälleen oppijaa. Miten voit johdattaa oppijan ensinnäkin koko kurssille siten, että hänen kiinnostuksensa ja uteliaisuutensa syttyy ja motivaationsa on sisäistä?

 • Voisitko hyödyntää esimerkiksi johdattelevaa kysymystä, arkeen kytkevää tilannekuvausta, mielenkiintoista pulmaa tai kehotusta suunnitella etukäteen videolla käsiteltävää asiaa oppijan omaa työtä ajatellen?

Lisää tällainen kiinnostusta herättelevä elementti ennen kutakin videota. Hyödynnä myös muistiinpanojasi!


Videon jälkeen tarjoa oppijalle lyhyt yhteenveto videolla käsitellystä asiasta. Yhteenveto voi olla lista ranskalaisilla viivoilla, mutta se voi olla myös osaamistesti, reflektiokysymys hyvin muotoillulla välittömällä palautteella, kääntökortit, haitarimallinen elementti tai mitä vain keksitkään - ja mikä tukee kurssin arvolupauksen täyttymistä.


Ja ennen siirtymistä seuraavaan osa-alueeseen / seuraavaan videoon pohjusta oppijalle sitä, mitä seuraavaksi tullaan käsittelemään.


Testaa ja pyydä palautetta

Kun kurssin ensimmäinen versio on valmiina, testaa kurssia itse oppijan roolissa.

 • Tuntuuko kurssi sujuvalta ja virtaavalta?

 • Syntyykö sinulle tunne vuorovaikutuksellisuudesta ja keskustelusta?

 • Koetko ahaa-elämyksiä?

 • Onko kurssin läpikäyminen miellyttävää?

 • Jäätkö kaipaamaan jotakin?

Muista testata kurssia myös eri laitteilla ja eri selaimilla. Tee tarvittavat muutokset.


Seuraavaksi pyydä kurssista palautetta pieneltä joukolta kohderyhmän edustajia. Voit listata testaajille apukysymyksiä, joihin pyydät heitä kiinnittämään huomiota, tai voit pyytää testaamaan kurssia vapaamuotoisesti.


Julkaise ja muista jatkuva kehittäminen ja palautteen pyytäminen

Jos tämä on uudenlainen tapa rakentaa verkkokurssi olemassa olevan materiaalin pohjalta, kysele kohderyhmältä, miltä uusi tapa tuntuu. Onko oppimiskokemus miellyttävä, sujuva, täyttyykö kurssin arvolupaus?


Muista myös toimia palautteen perusteella ja asennoidu jo valmiiksi siihen, että verkkokurssi ei ole koskaan valmis, aina löytyy kehitettävää, muutettavaa ja uudistettavaa.


Jos haluat sparrailla aiheesta, verkostoidutaan LinkedInissä tai voit varata maksuttoman verkkokurssisparrauksen.
Comments


bottom of page