top of page
 • kaisatk

Videoista verkkokurssi

Eli kuinka hyödyntää (valmista) videomateriaalia verkkokurssin pohjana.


Oletko yksi niistä monista asiantuntijoista, joille on kertynyt videomateriaalia omista luennoistasi ja koulutustilaisuuksistasi? Tai oletko tehnyt videoita yhteistyössä jonkin tahon kanssa ja saanut käyttöoikeudet materiaaliin?


Mitä jos ottaisit sinulla valmiina olevan videomateriaalin hyötykäyttöön?


Tämä kirjoitus kannattaa muuten lukea myös, vaikka valmista materiaalia ei olisi, mikäli sinulle videomuotoisen materiaalin tuottaminen on helpompaa kuin esimerkiksi kirjoittaminen.


Teoriasta käytäntöön


Lähtökohtana kaikkien verkkokurssien suunnittelussa tulisi aina pitää kurssin arvolupausta: MIKSI?

 • Miksi kurssi kannattaa käydä?

 • Mikä tekee kurssista rahanarvoisen?

 • Mitä hyötyjä kurssin jälkeen on odotettavissa?

Usein luennot, koulutustilaisuudet tai muut tapahtumat, joista videomateriaalia on tuotettu, eivät suinkaan keskity arvolupauksen ympärille - näin ollen verkkokurssia suunniteltaessa kurssin muun sisällön tulee tukea ja laajentaa videoiden sisältöä ja toimia punaisena lankana kurssin alusta videoiden kautta arvolupauksen täyttymiseen.


Kun käyt läpi videomateriaalia, mieti, voisiko joku taho hyötyä videolla esitetyistä opeista. Ovatko videot kestäneet aikaa? Onko niiden aihe edelleen ajankohtainen?

Jos vastaus näihin kolmeen kysymykseen on "kyllä", voi hyvinkin kannattaa rakentaa videoiden pohjalta verkkokurssi ja laittaa oma osaaminen muidenkin saataville.Kurssin työstämisen vaiheet


Mieti, mitä aihetta videoilla käsitellään

 • kirjaa ylös avainsanoja

Katso videot

 • tee muistiinpanoja kunkin videon sisällöstä

 • kirjaa ylös huomioita videoiden pituudesta, leikkaustarpeesta ja muista tarvittavista muutoksista

Mieti, mistä saisit lisämateriaalia

 • voit hyödyntää esimerkiksi tutkimustyötäsi, alan kirjallisuutta ja omaa vahvaa osaamistasi

Työstä tekstiä, kuvia ja erilaisia aktivoivia elementtejä videoiden ympärille. Muista, että se, minkä verkko-oppimisympäristön valitset, vaikuttaa siihen, minkälaisia elementtejä kurssille on mahdollista lisätä. Jotkin ympäristöt tukevat esimerkiksi interaktiivisten videoiden luomista. Joka tapauksessa videoiden lisäksi kurssille kannattaa luoda teksti-, kuva- ja tehtäväsisältöä, sillä usein opiskelija hyötyy

 • videon sanoman tiivistämisestä ennen ja jälkeen videon

 • lisäinformaation tarjoamisesta videon jälkeen

 • reflektioon kannustavista kysymyksistä

 • videoiden pohjalta piirretyistä kuvaajista ja infograafeista

Pyydä jotakuta - kollegaa, ystävää, puolisoa - käymään luonnostelemasi kurssi läpi ja arvioimaan sen sisältöä ja videoiden ja muun sisällön yhteensopivuutta ja johdonmukaisuutta. Pitäisikö jotakin lisätä, jotta kokonaisuus olisi ymmärrettävämpi? Täyttyykö arvolupaus?


Ja lopuksi: hyödynnä saamaasi palautetta ja rakenna kurssi verkko-oppimisympäristöön.


Haluaisitko keskustella aiheesta?


Joskus oman esiintymisen ja videosisältöjen arvon arviointi objektiivisesti on hankalaa, ja videoilta voi olla työlästä poimia avainasioita: itselle tuttua aihetta ei välttämättä olekaan helppoa lähestystyä ulkopuolisen silmin. Tekstin, interaktioiden ja kuvien rakentaminen videosisällön ympärille saattaa myös kuulostaa siltä, että se on helpommin sanottu kuin tehty.


Anna minun auttaa!

Voit varata 30 minuutin mittaisen maksuttoman sparrailuajan kalenteristani. Käydään yhdessä läpi sitä, millainen kurssi videoistasi voisi syntyä, ja miten kannattaa lähteä etenemään.


Tarjoan myös videot verkkokurssiksi -palvelua


Mikäli et halua työstää kurssia yksin vaan haluat apua, tai jopa avaimet käteen -toteutuksen, autan mielelläni. Rakennan valmiin verkkokurssin video- ja mahdolliseen muuhun materiaaliisi pohjautuen.ความคิดเห็น


bottom of page