top of page
  • kaisatk

Verkkokurssissa yksinkertainen voi olla kaunista

Puhun paljon siitä, että verkko-oppimisympäristöä valittaessa valinnan pitäisi kallistua mahdollisimman monipuoliseen ympäristöön.


Miksi, ja onko asia aina näin?

Käydään ensin läpi, miksi kehotan valitsemaan ominaisuuksiltaan mahdollisimman monipuolisen ympäristön.


1. syy: Pedagoginen osaaminen

Mitä monipuolisempi verkkokurssialusta, sitä kevyemmällä pedagogisella osaamisella kouluttaja pääsee - tämä näin kärjistetysti sanoen.


Yllättävän yksinkertaisilla keinoilla on hyvinkin mahdollista luoda kokonaisvaltainen ja hyvä oppimiskokemus kurssin opiskelijoille, mutta usein se vaatii syvällistä pedagogista osaamista ja erityisesti kokemusta verkkokurssien rakentamisesta ja esimerkiksi erilaisista vertaisoppimisen ja vuorovaikutuksen tavoista. Eräät parhaista verkkokursseista, joihin olen itse osallistunut, ovat koostuneet pelkästään tekstistä, liitetiedostoista, avoimista kysymyksistä ja monivalintatehtävistä. Se on helppoa kun sen osaa erinomaisesti - mutta meidän muiden työtä verkkokurssien rakentamisessa helpottaa verkko-oppimisympäristön monipuolisuus. Kurssista on helpompaa tehdä mielenkiintoinen ja oivalluttava, kun on mahdollista hyödyntää esimerkiksi monipuolisia tehtävätyyppejä, interaktiivisia videoita, visuaalisia tehokeinoja ja monipuolista vertaisoppimista.


2. syy: Mielikuvitus

Käsi sydämellä, kun sinulla on materiaali melko valmiina ja haluat saada kurssin nopeasti valmiiksi ja julkaistua niin, että alat saada siitä liikevaihtoa, miten paljon olet valmis laittamaan aikaasi ja energiaasi luovuuteen ja mielikuvitukseen?


Nimittäin edellisessä kohdassa mainittu pedagogisen osaamisen hyödyntäminen yksinkertaisilla keinoilla ei ole ammattilaisellekaan helppoa ja yksinkertaista vaan vaatii luovuutta ja mielikuvitusta. Mitä yksinkertaisemmalta jokin erinomaisen toimiva toteutus vaikuttaa, sitä monimutkaisempi sen syntymiseen johtanut prosessi todennäköisesti on. Sulava ja striimlainattu käytännön toteutus vaatii usein tuntien, päivien ja viikkojen ajatustyötä ja testaamista. Jos et ole valmis käyttämään merkittävästi aikaa luovaan työhön rakentaessasi verkkokurssia, oppimisalustan tarjoamat monipuoliset keinot mielenkiintoisuuden lisäämiseen helpottavat ja nopeuttavat työtäsi.


3. syy: Käytönnön toteutus

Idea on loistava, luovuutta on käytetty rutkasti, ja nyt vaan tuumasta toimeen.


Eikun hetkinen, miten ihmeessä näitä juttuja pystyy tässä ympäristössä tekemään? Mitä riisutumpi verkko-oppimisympäristö, sitä enemmän pedagogista osaamista, luovuutta ja mielikuvitusta vaaditaan, jotta pystyt toteuttamaan ideasi ja luomaan kiinnostavan, innostavan, vuorovaikutteisen ja yksinkertaisesti loistavan verkkokurssin. Kun ympäristö taipuu moneen, se antaa myös toteutusvaiheessa paljon liikkumavaraa. Ei ole välttämätöntä suunnitella itse alusta lähtien jokaisen interaktion toteutusta, vaan on mahdollista käyttää hyödyksi esimerkiksi valmiita tehtävätyyppejä - joko alustan omia tai vaikkapa html5-upotuksia.


4. syy: Kouluttajalta vaadittava aika

Mikä aika? Johan se kurssi tuli valmiiksi!


Niin... Verkkokurssilta usein puuttuu opiskelijan ja kouluttajan välinen suora vuorovaikutus, jonka merkitys korostuu perinteisessä koulutustilanteessa. Tämä puuttuva vuorovaikutus pitäisi voida jollakin tavalla korvata, ja jos verkko-oppimisympäristö on kovin riisuttu eivätkä alustan ominaisuudet mahdollista sisäänrakennettua (automatisoitua) vuorovaikutteisuutta, se tarkoittaa käytännössä lisää manuaalista työtä kouluttajalle. Siis sen lisäksi, että olet saanut kurssin valmiiksi, sinun pitäisi olla valmis käyttämään aikaa kurssilaisten vastausten lukemiseen, heille vastaamiseen ja vuorovaikutukseen opiskelijoiden kanssa. Jos oppimisalusta on riittävän monipuolinen, tällainen perus-interaktiivisuus on mahdollista automatisoida, mikä säästää kouluttajan aikaa. Tämä säästetty aika on mahdollista käyttää laadukkaampaan ja yksilöllisempään vuorovaikutukseen esimerkiksi valikoitujen opiskelijoiden kanssa.


No onko monipuolinen ympäristö aina paras mahdollinen?


Ei välttämättä! Mikäli olet (verkko-)oppimisen asiantuntija ja

  • tiedät kurssia tehdessäsi täysin, mitä olet tekemässä

  • tiedät, miten vuorovaikutusta on mahdollista toteuttaa yksinkertaisilla keinoilla

  • materiaalisi on huolella läpikäytyä

  • kurssisi sisältö on sanalla sanoen täysin kunnossa

tulet todennäköisesti erinomaisen hyvin toimeen hyvin riisutuilla ominaisuuksilla varustetulla ympäristöllä.


Keskustellessani verkko-oppimisympäristön valinnasta mietin itse usein käytön ja käytännön tekemisen helppoutta kouluttajan kannalta: kuinka paljon pedagogista osaamista tarvitaan, kuinka paljon mielikuvitusta ja luovuutta, miten paljon aikaa ja energiaa käytännön toteutukseen ja miten paljon aikaa sitten kun kurssi on julkaistu - ja koska mietin näitä asioita, suosittelen valitsemaan monipuolisen oppimisympäristön.


Haluatko jutella verkko-oppimisympäristön valinnasta?


Varaa maksuton verkkokurssisparraus kalenteristani!


Comments


bottom of page