top of page
  • kaisatk

Verkkokurssin rytmi (ja mitä ihmettä se tarkoittaa?)

Kun puhun verkkokurssin rytmistä, tarkoitan sitä tapaa, jolla kurssin sisältö kuin luonnostaan virtaa eteenpäin. Jotkin kurssit on melkein pakko rakentaa etenemään täysin lineaarisesti, toisenlaiset sisällöt puolestaan lähes vaativat tulla toteutetuiksi edestakaisina, monipolvisina kokonaisuuksina. Se, millainen rytmi mihinkin kokonaisuuteen sopii, riippuu paitsi asiasisällöstä, myös kurssin kohdeyleisöstä ja koulutuksen tavoitteesta.


Lineaarinen ratkaisu kevyisiin koulutuksiin, joihin palataan usein


Mielestäni verkkokurssin sisältö voi hyvin olla lineaarista (ja myös melko suoraviivaista), kun kyse on esimerkiksi perehdytysmateriaalista, paloturvallisuusohjeista, ohjelmiston käyttöohjeesta tai simppelistä Compliance-politiikasta. Kun kurssi etenee lineaarisesti, materiaalia voidaan käydä läpi joko järjestyksessä alusta loppuun edeten, tai sisältöön voidaan paneutua vaikkapa aihekohtaisesti sisällysluettelosta kiinnostava kohta valiten. Lineaarisen koulutuksen ehdottomia hyviä puolia on helppokäyttöisyys ja nopea navigaatio haluttuun kohtaan.


Oiva esimerkki lineaarisesta sisällöstä on vasemmalla näkyvä YH Trainingin perehdytysmateriaali, tai oikeastaan sen sisällysluettelo. Tämän materiaalin tarkoituksena on tutustuttaa uusi tiimiläinen yritykseen ja minuun, kertoa yrityksen arvoista, mahdollistaa keskustelu tiimiläisten kesken, kerätä mielipiteitä ja tietoa tiimiläisiltä sekä tutustua tiimin kesken. Luonnollisesti tavoitteena on myös kuvata tulevat työtehtävät ja ohjeistaa tärkeimmät asiat kuten verokortti, palkanmaksu, työterveys ja käytettävät ohjelmistot.


Kunkin luvun sisällä materiaali rakentuu lineaarisesti ja tiettyä rytmiä noudattaen. Omissa kursseissani rytmi on usein esimerkiksi tällainen:

  • kuva

  • teksti

  • interaktio

  • video

  • teksti

  • interaktio

  • kuva

  • teksti

Käytännössä siis oppijan näkökulmasta yhdessä näkymässä (puhutaan nyt sitten tietokoneen näytöstä tai älypuhelimen ruudusta) on aina näkyvillä useamman kuin yhdenlaisia elementtejä. Verkkokurssi ei ole sähkökirja, eikä se ole YouTube, joten pelkkään tekstiin tai videoihin ei mielestäni tulisi nojata, vaan painottaa nimenomaan monipuolisuutta ja osallistamista. Ja kyllä, sekin on osallistamista ja interaktiivisuutta, että oppijalle/materiaalia läpikäyvälle annetaan mahdollisuus kertoa mielipiteensä, keskustella tai valita, mihin hän haluaa edetä seuraavaksi.


Ei-lineaarinen/monipolvinen ratkaisu tukemaan muistia ja konkretisoimaan opittavaa


Mielestäni ei-lineaarisia ratkaisuja verkkokurssimaailmassa kannattaa käyttää, kun kokonaisuuden sisäistäminen vaatii oppijalta enemmän ja erilaista ajatustyötä kuin yllä kuvatussa tilanteessa. Sen sijaan, että materiaaliin on tarkoitus palata monta kertaa päivässä tai useita kertoja viikossa, materiaali käydään tyypillisesti kerran puolessa vuodessa tai vuodessa läpi, ja sen pitäisi kattaa kaikki mahdollinen, mikä on relevanttia kurssin tarkoitus ja organisaation tahtotila huomioiden. Hyvä esimerkki tällaisesta monipolvisesta toteutuksesta on alla näkyvä koulutus. Tässä sisällössä käyttäjällä on mahdollisuus edetä mihin vain missä järjestyksessä hyvänsä, ja lopuksi hän pääsee testaamaan osaamistaan lopputentissä. Navigointi tiettyyn kohtaan koulutusta ei ole yhtä suoraviivaista kuin lineaarisessa sisällössä, mutta tällaisen kurssin tarkoitus onkin luoda kokonaiskuva. Kun kurssin ääreen palataan, se tyypillisesti käydään aina uudelleen läpi kokonaisuutena.

Vielä pari sanaa rytmistä


Rytmi tarkoittaa siis sitä, miten käyttäjä etenee kurssilla. Se tarkoittaa myös niitä vuorovaikutuksen tapoja, jotka käyttäjälle kurssilla ovat mahdollisia. Mitä sisällössä ja sisällölle voi tehdä? Rytmi tarkoittaa myös sitä, missä järjestyksessä asiat esitetään, millaisella frekvenssillä erilaiset sisällöt vaihtelevat (teksti, kuva, video, interaktio, teksti, interaktio...) ja millä tavalla ja missä kohdassa opittua mitataan - vai mitataanko sitä.


Kun suunnittelet verkkokurssia, muista asiasisällön lisäksi miettiä myös kurssin rytmiä. Sillä on iso vaikutus käyttäjäkokemukseen!


Luettavaa aiheeseen liittyen:

Comments


bottom of page