top of page
  • kaisatk

Verkkokurssin teettäminen palveluna

Mietityttääkö sinua, mitä eri työvaiheita verkkokurssin teettämiseen palveluna sisältyy, ja kuinka paljon verkkokurssin teettäminen vie aikaasi? Miten prosessi toimii käytännössä? Mitä palvelun hinnalla saa? Jotta saisit prosessista paremman kuvan, kirjoitin case-kuvaukset neljää eri asiakastyyppiä koskien. Toivottavasti kuvaukset selkeyttävät käsitystäsi verkkokurssi palveluna -prosessista!


Asiantuntija-kouluttajan verkkokurssipaketti

Asiakas: kouluttaja, jolla on paljon aiheeseen liittyvää materiaalia valmiina. Haluaa suosituimmasta kurssistaan hyvin toimivan verkkokurssin. Asiakkaalla ei ole vielä käytössä verkko-oppimisympäristöä. Ympäristön tulisi olla integroitavissa käytössä olevaan verkkokauppaan.

Tällaisessa projektissa haastattelen ensin asiakasta. Kysyn, mikä on kurssin arvolupaus, mitkä ovat kurssin tavoitteet opiskelijan näkökulmasta ja mikä on kurssin kohderyhmä. Kartoitan asiakkaan käyttöön parhaiten sopivia verkko-oppimisympäristöjä ja valitsemme yhteistyössä tarkoitukseen parhaiten soveltuvan. Autan asiakasta ympäristön käyttöönotossa ja tarvittaessa verkkokauppaintegraatiossa.

Seuraavaksi käyn kurssimateriaalin läpi ja tarvittaessa karsin sitä. Rakennan kurssin siten, että kaikki sen osat tähtäävät arvolupauksen täyttymiseen. Täydennän teksti- ja infograafisisältöä kuvilla ja erilaisilla vuorovaikutteisilla tehtävillä. Kun kurssi on valmis, pyydän asiakasta käymään sen läpi – tarvittaessa kurssille voi hankkia myös testiopiskelijoita. Lopuksi viimeistelen kurssin asiakkaan ja mahdollisten testiopiskelijoiden kommenttien ja kehitysehdotusten perusteella.

Projektin hinta asiakkaalle oli kaikkiaan 950 euroa + alv 24 % (hinta ei sisällä verkko-oppimisympäristön kustannusta). Asiakas myy kurssia omille asiakkailleen 149 eurolla, joten seitsemännen opiskelija-asiakkaan jälkeen minun laskuni on katettu. Asiakas päivittää kurssia aina, kun kurssin aiheesta tulee uutta tutkimustietoa. Kaikkiaan kurssi on asiakkaalla myynnissä useita vuosia.

Yrityksen verkkokurssipaketti

Asiakas: pk-yritys, joka haluaa kaikki sisäiset koulutukset digimuotoon. Koulutusten haasteena tähän saakka ollut hankala suoritusseuranta, työvuorojen järjestely koulutusten vuoksi sekä koulutusmateriaalin päivittäminen. Tällä hetkellä koulutuksia järjestetään työturvallisuudesta, toimivasta vuorovaikutuksesta ja IT-työkalujen käytöstä. Käytössä ei ole vielä verkko-oppimisympäristöä.

Projekti alkaa asiakkaan haastattelulla. Käymme läpi kunkin koulutuksen sisällön ja tällä hetkellä käytössä olevan materiaalin. Asiakas toivoo, että nykyisten koulutusten lisäksi teen verkkokurssit myös yrityksen eettisistä ohjeista sekä kilpailusäännöistä – niiden jalkauttamisessa on ollut vähän viivettä.

Seuraavaksi mietimme yhdessä asiakkaan kanssa, millainen verkko-oppimisympäristö soveltuisi parhaiten tähän käyttötarkoitukseen. Asiakkaalle tärkeitä asioita ovat materiaalin helppo päivitettävyys, osallistujien edistymisen seuranta, alustalta ulos saatavat raportit sekä integroitavuus HR-järjestelmään. Suosittelen asiakkaalle sopivaa ympäristöä, ja se hankitaan asiakkaan käyttöön. HR-järjestelmäintegraatio toteutetaan verkko-oppimisympäristön tarjoajan toimesta.

Koulutusten muuttamiseksi verkkokursseiksi käyn olemassa olevan materiaalin läpi ja ehdotan asiakkaalle muutamien videoiden kuvaamista kutakin kurssia varten – sisäiseen koulutuskäyttöön ne voi hyvin kuvata pienellä budjetilla, kunhan perusasiat (valaistus, selkeys, tekstitys) on huomioitu. Rakennan kurssit aihe kerrallaan. Kiinnitän erityisesti huomiota siihen, että kurssien tehtävät antavat asiakkaan HR-funktiolle tietoa siitä, miten hyvin kurssin asiat on opittu. Lisään jokaiseen kurssiin erillisen lopputestin, jonka suorittamisesta siirtyy tieto asiakkaan HR-järjestelmään. Kun kurssit ovat valmiina, asiakasyrityksen johtoryhmä toimii testiryhmänä, jolta kerään käyttäjäkokemuksia ja palautetta. Muokkaan kursseja vielä tämän palautteen perusteella toimivammaksi.

Asiakkaan toivomuksen mukaisesti seuraan kolmen kuukauden ajan kursseilta kertyvää analytiikkaa ja sitä, että asiakkaan työntekijät suorittavat tarvittavat koulutukset ja että osaamistaso on riittävä.

Asiakas maksoi projektista kaikkiaan 4760 euroa + alv 24 %, ja sai tällä hinnalla viisi verkkokoulutusta, jotka on helppo päivittää ja joista asiakas saa laajasti analytiikkaa. Asiakkaan kustannussäästöt ovat merkittävät, sillä luokkahuonemuotoisten koulutusten kustannukset jäävät täysin pois, työvuorojärjestelyitä ei tarvitse enää tehdä, ja työntekijöiden on helppo osallistua koulutuksiin omilla laitteillaan. Lisäksi asiakas saa minulta jatkuvasti tietoa koulutusten vaikuttavuudesta. HUOM. verkko-oppimisympäristön hankintakustannukset ja HR-järjestelmän integraation hinta eivät sisälly minun laskutukseeni.

Konsultin verkkokurssipaketti

Asiakas: konsultti, joka laatii omille asiakkailleen koulutuksia omasta osaamisalueestaan. Hän haluaa laajentaa tarjontaansa verkkokursseihin siten, että hän toimittaa omille asiakkailleen perinteisen koulutuksen lisäksi myös loppuasiakkaiden jatkuvaan käyttöön jäävän verkkokurssin. Loppuasiakkailla on yleensä valmiina jokin LMS (Learning Management System), johon valmis verkkokurssi pitäisi siirtää SCORM-muodossa.

Sovimme asiakkaan kanssa toimintatavasta: hän laatii koulutuksen käsikirjoituksen valmiiksi, ja toimittaa sen minulle, jotta tekisin siitä vuorovaikutteisen ja toimivan verkkokoulutuksen. Käytän tarkoitukseen e-learning-työkalua, jolla esimerkiksi powerpointilla toteutetut käsikirjoitukset voi muokata verkkokursseiksi ja julkaista SCORM-muodossa LMS-upotusta varten. Tässä projektissa käsittelemme 50-sivuista powerpointilla tehtyä koulutuskäsikirjoitusta.

Projektiin käytetty aika sisältää verkkokurssin rakentamisen, testauksen, muokkauksen oman asiakkaani sekä loppuasiakkaan kommenttien mukaisesti sekä uuden testauskierroksen. Tämän verkkokurssin toteuttaminen tuli maksamaan omalle asiakkaalleni 2400 euroa + alv. 24 % – ja hän oli luonnollisesti huomioinut minun laskutukseni suuruuden jo tehdessään tarjousta omalle asiakkaalleen.

Verkkokurssin arviointipaketti

Asiakas: koulutusyrittäjä, joka on poikkeustilan vuoksi siirtänyt kaikki neljä koulutustaan verkkomuotoon. Hän ei ole varma siitä, miten hyvin materiaali toimii verkkokursseilla ja pyytää minua arvioimaan koulutusten toimivuutta pedagogiselta ja tekniseltä kannalta.

Aloitan projektin haastattelemalla asiakasta selvittääkseni, mikä on kunkin kurssin arvolupaus. Tämän jälkeen käyn kurssit läpi yksi kerrallaan ensinnäkin arvolupauksen täyttymisen näkökulmasta ja toiseksi kurssin teknisen toimivuuden näkökulmasta. Esitän kehitysehdotukseni asiakkaalleni ja hän on samaa mieltä suuresta osasta palautettani. Asiakkaan toiveesta kehitän vielä muutaman vuorovaikutteisen elementin yhdelle kursseista, ja pohdimme yhdessä, miten kurssien vaikuttavuuden laadullista mittausta voisi parhaiten toteuttaa.

Projektin hinta asiakkaalle on 1800 euroa + alv 24 %, siis 450 euroa per kurssi. Tällä hinnalla asiakas voi olla varma siitä, että tarjoaa omille asiakkailleen pedagogisesti toimivaa ja arvolupauksen täyttävää sisältöä. Lisäksi asiakkaalla on parempi käsitys siitä, miten laadullista ja määrällistä mittausta voi yhdistellä.


Haluaisitko tietää lisää?

Jos haluat sparrailla verkkokurssi-ideasi tiimoilta tai kuulla lisää verkkokurssin tekemisestä, varaa maksuton online-tapaamisaika tästä!

Comments


bottom of page