top of page
  • kaisatk

Verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalujen (eLearning authoring tools) esittelyt ja arvioinnit

Suomenkielisen nimensä mukaisesti verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalujen avulla tuotetaan sisältöä johonkin verkko-oppimisympäristöön.


Sisällöntuotantotyökaluilla voi tehdä sisältöä, jota ei ole mahdollista tehdä perinteisillä oppimisenhallintajärjestelmillä (learning management system, LMS). Näillä työkaluilla voi rakentaa sekä kokonaisia kursseja että yksittäisiä, lyhyempiä sisältöjä, jotka elävöittävät ja täydentävät verkkokurssiasi.


Verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalulla voi rakentaa koko koulutuksen tai monipuolistaa jo luotua kurssia.

Sisällöntuotantotyökalujen avulla verkko-oppimisen sisältöön on mahdollista tuoda eri tavalla ja joustavasti mukaan esimerkiksi organisaation brändiä kuin mitä verkko-oppimisympäristössä on mahdollista.


Verkko-oppimisympäristöjen brändäys toteutetaan usein ylätasolla, siis asetetaan värit, fontit ja logo paikoilleen ja määritellään kurssien layout, ja jatkossa kaikki sisällöt rakentuvat määritellyn layoutin mukaisiksi ja ympärille.


Sisällöntuotantotyökaluilla on puolestaan mahdollista vaikka vähän leikkiä brändin suuntaviivojen mukaisesti.Sisällöntuotantotyökalulla siis luodaan verkko-oppimisen sisältö, ja ennen kuin se voidaan tarjota oppijoille tai muulle kohderyhmälle, se julkaistaan jossakin verkko-oppimisympäristön kanssa yhteensopivassa muodossa (esimerkiksi SCORM tai xAPI) ja upotetaan kyseiseen ympäristöön.


Julkaisumuotoja voivat olla

  • SCORM

  • xAPI

  • html5.

Näistä SCORM ja xAPI mahdollistavat sen, että näet sisällöntuotantotyökalulla luodusta sisällöstä kertyvää oppimisanalytiikkaa verkko-oppimisympäristössäsi - näet esimerkiksi, kuinka moni oppijoista vastaa kysymyksiin oikein tai suorittaa koko kurssin. Html5-julkaisuista tällaista analytiikkaa ei kerry.


Jotkin verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalut tarjoavat käyttöösi myös oman verkko-oppimisympäristön.

Verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalua tarvitset, kun haluat luoda monipuolista, omannäköistäsi sisältöä käytössäsi olevaan verkko-oppimisympäristöön tai LMS:ään. On kuitenkin hyvä muistaa, että yleensä sisällöntuotantotyökalun lisäksi tarvitset myös verkko-oppimisympäristön.


Verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalujen avulla on helppo ostaa konsulttien osaamista


Eräs verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalujen hienouksista on siinä, että voit halutessasi hankkia oppimisympäristöösi jonkin ulkopuolisen tahon rakentamaa sisältöä (siis voit ostaa valmiin verkkokurssin), eikä sinun tarvitse antaa tälle kolmannelle taholle pääsyä verkko-oppimisympäristöösi.

 

Verkko-oppimisen syksy


Syksyllä 2021 aloitin suureellisen projektini nimeltä Verkko-oppimisen syksy. Tämän projektin aikana kävin läpi, arvioin ja esittelin 15 verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalua. Valitsin projektiin mukaan laajasti erilaisia työkaluja, joiden ajattelen voivan olla hyödyllisiä joko moneen käyttötarkoitukseen tai rajatusti johonkin tiettyyn käyttöön. Tarkoitus oli hyödyttää sinua ja helpottaa työtäsi, mikäli etsiskelet sopivaa työkalua omaan tai organisaation käyttöön.

Julkaisin esittelyt kokonaan tai osittain myös LinkedInissä, mutta täysimittaiset esittelyt ja arvioinnit löydät tästä materiaalista. Valitettavasti esimerkkisisällöt eivät kaikilta osin enää toimi.Jokainen esittelemäni sisällöntuotantotyökalu mahdollistaa verkkokurssin sisällön tuottamisen siten, että voit julkaista tuotoksesi html5-, SCORM- tai xAPI-muodossa ja käyttää sisältöä verkko-oppimisympäristössäsi.


YH Training ei saa minkään verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalun esittelystä taloudellista tai muuta hyötyä. Kaikki esittelyt ja arviot perustuvat puhtaasti omiin käyttökokemuksiini.


Kysymyksiä tai sparrailutarvetta?

Mikäli haluat kysyä projektiin liittyen jotakin, ehdottaa minulle jotakin sisällöntuotantotyökalua testattavaksi tai vaikkapa sparrailla verkko-oppimiseen liittyen, minut tavoittaa:

Paljon tietoa verkko-oppimisesta, verkkokurssialustan valinnasta ja sisältöjen rakentamisesta löydät täältä blogista.
Comentários


bottom of page