top of page
  • kaisatk

Toivelista verkko-oppimisympäristön ominaisuuksista liittyen oppijan tukemiseen (kirje joulupukille)

Hyvä verkko-oppimisympäristön suunnittelija ja tekninen toteuttaja,


kirjoitan sinulle tämän kirjeen, sillä haluaisin kovasti löytää sellaisen verkko-oppimisympäristön, joka täyttää kaikki toiveeni! Eihän sitä tiedä, ehkäpä juuri sinä toteutat haaveeni.


Haluaisin, että vertaistekeminen olisi mahdollista


Vertaistekemisellä tarkoitan sitä, että oppijoilla olisi (niin halutessaan) mahdollisuus keskustella ohjatusti aiheesta kuin aiheesta, arvioida vertaisten tuotoksia, jakaa ääntä, kuvaa ja videota myös niin sanotusti ad hoc, laatia vertaisille kyselyitä ja tehtäviä... Siis kaikkea sellaista tekemistä, joka edesauttaa yhteisöllistä oppimista, ja jota erinomaisesti toimivassa luokkahuonemuotoisessa oppimistilanteessa tehdään.

  • Esimerkiksi (anonymisoitu ja) automatisoitu vertaisarviointi on todella toimiva työkalu, jonka haluaisin käyttöön muuallakin kuin Moodlessa.

  • Ohjattujen keskusteluiden ripottelu oppimissisällön lomaan on ominaisuus, jota kovasti kaipaan ja joka vain harvasta ympäristöstä tällä hetkellä löytyy.

Haluaisin, että oppimisympäristö osaisi tarjota oikeanlaista tukea oikealla hetkellä


Tämän toiveen toteuttaminen vaatii ympäristöltä adaptiivisuutta. On ihan ok jos tämä adaptiivisuus toteutetaan esimerkiksi monivalinta- tai avoimia tehtäviä ja niihin kytkettyjä ehtoja hyödyntäen, kunhan tämä jollain tavalla olisi mahdollista. Hienointahan tietysti olisi, jos erillisiä mittaavia elementtejä ei tarvitsisi suunnitella vaan oppimissisältö räätälöityisi automaattisesti jokaisen oppijan tilanteeseen sopivaksi. Siis että oppija, joka ei ihan vielä ole ottanut haltuun aiheen perusteita, saa ympäristössä erilaista ohjausta kuin puolestaan oppija, joka on jo sisäistänyt perusasiat ja kaipaa astetta vaikeampia haasteita.


Oppimisympäristö voisi osaamisen lisäksi mitata myös motivaatiota, ympäristössä käytettyä aikaa ja oppijan tekemistä alustalla, ja hyödyntää näitä tietoja sisällön (tai oikeastaan ohjeistuksen ja palautteiden) mukauttamisessa.


Haluaisin, että oppimisympäristö mahdollistaisi osaamiskokemukset


Uskon että tiedät sen tunteen: "Jess, mä OSASIN!!" Mielestäni tätä kaivataan lisää verkko-oppimiseen. Siinä on raja, miten monivalintatehtävillä tällaisia kokemuksia voidaan aikaansaada - senpä vuoksi peräänkuuluttaisin luovuutta tehtäväelementtien suunnittelussa. Toki suuri osa tällaisesta suunnitteluvastuusta kuuluu oppisisältöjen suunnittelijalle, mutta olisihan se nyt upeaa jos tekniikka mahdollistaisi WOW-kokemukset! Varmasti yhtenä tärkeänä elementtinä osaamiskokemuksissa on tiivis interaktio oppijan ja ympäristön välillä: kun tehtävä jaetaan riittävän pieniin palasiin ja jokaisesta palasesta saa yksilöllisen ja mukautetun palautteen, kokemus on erilainen kuin yleispätevässä monivalintatehtävässä.


Haluaisin, että oppimisympäristö tukisi itseohjautuvaa oppimista


SRL ja verkko-oppiminen, siinä on erottamattomasti yhteenkuuluva sanapari. SRL tarkoittaa self-regulated learning -käsitettä, siis itseohjautuvaa oppimista, jonka tärkeys korostuu verkko-oppimisessa.


Toki SRL:ää voidaan toteuttaa ihan missä tahansa ympäristössä antamalla sanallisia ohjeita (merkitse kalenteriisi joka viikolle sinulle sopivaan aikaan opiskelutuokioita ja noudata niitä / suunnittele etukäteen, millä tavalla aiot saavuttaa itsellesi asettamasi tavoitteet ja kirjoita suunnitelmasi tähän / arvioi viikottain, miten olet saavuttanut omat tavoitteesi), mutta aika monta astetta käytettävämmäksi SRL:n toteuttaminen muuttuu, jos kaikki tähän liittyvä voidaan toteuttaa ympäristössä itsessään, ja jos ympäristö mahdollistaa itsearvioinnit, oman edistymisen seurannan, päiväkirjamaiset fiilismerkinnät, "mitä opin tästä" -merkintöjen tekemisen - ja jos kaikki tämä vielä voitaisiin jotenkin saattaa jossain prosessin vaiheessa määrälliseen muotoon helppoa analysointia varten.


Haluaisin, että jos oppija haluaisi, oppimisympäristö tukisi myös f2f-kanssakäymistä ohjaajan ja vertaisten kanssa


Oppijat ovat kaikki erilaisia. Toisille (kuten minulle) sopii linnoittautuminen omaan rauhaan ja kanssakäyminen pelkän digitaalisen alustan kanssa, toiset puolestaan kaipaavat kanssakäymistä elävän ihmisen kanssa, esimerkiksi videokuvan tai tekstin välityksellä. Ympäristön pitäisi mahdollistaa ennalta aikataulutettujen ohjaajan/kouluttajan tapaamisten järjestäminen, mutta myös pikaviestit ohjaajan ja oppijan välillä. Ex tempore -videoyhteys olisi plussaa.


Myös pienen tai ison ryhmän välisen reaaliaikaisen yhteistekemisen toteuttamisen pitäisi unelmaympäristössäni toteutua. Olen tykästynyt Zoomin break-out-roomeihin, mutta haluaisin ne sisään oppimisympäristöön.


Haluaisin, että oppimisympäristö tukisi html5-upotuksia ja SCORM-sisältöjä


Tässä kohdassa palataan perusasioiden äärelle, mutta nämä perusasiat eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyyksiä. Vaikka oppimisympäristö olisi miten monipuolinen hyvänsä, aina tulee eteen tilanne, jossa alustalle olisi hyvä voida lisätä jotakin ulkopuolisella työkalulla tuotettua sisältöä, oli se sitten H5P-sisältöä, lomaketta, peliä tai muuta hauskaa. Olisi siis ehdottoman tärkeää, että ympäristöön on mahdollista upottaa erilaisia html5-sisältöjä.


Ja sama koskee SCORM-sisältöjä. Joo, tiedän kyllä, että toisten mielestä SCORM-sisällöt ovat jo aika passé - poissa muodista - mutta kyllä niillä on puolensa! Joskus lyhyellä Storyline-sisällöllä on mahdollista kertoa enemmän kuin videolla, kuvalla, tekstillä ja workshopilla yhteensä - joten miksi tätä mahdollisuutta ei tarjottaisi? Plus että SCORM-sisältöihin on helppoa rakentaa kerroksellisuutta ja erilaisia oppimispolkuja, ja sisältöjä voi hyödyntää laajasti monessa ympäristössä (ei siis pelkästään siinä unelma-oppimisympäristössä vaan muillakin alustoilla).


P.S. SCORM-sisällön pitäisi ehdottomasti pyöriä oppimisympäristön "sisällä", ei siis uudessa ikkunassa. Full screen -mahdollisuus on plussaa. Ja toki SCORMista pitäisi saada analytiikkaa oppimisympäristöön.


Haluaisin, että oppimisympäristö tarjoaisi oppijalle ja ohjaajalle kattavasti tietoa oppimisprosessin edistymisestä


Viimeinen, mutta ei lainkaan vähiten tärkeä kohta. Mahdollisimman laaja ja osittain tai kokonaan visuaalisesti toteutettu analytiikka auttaa ohjaajaa/kouluttajaa auttamaan oppijoita. Analytiikan ei pitäisi kuitenkaan rajoittua ohjaajanäkymään, vaan myös oppijalla itsellään tulisi olla käytettävissään laajasti tietoa omasta oppimisprosessistaan ja sen vaiheista. Olisi hyvä, jos mahdolliset pullonkaulat olisivat oppijan itsensäkin tunnistettavissa ja sitä kautta hän voisi itse niihin puuttua ja pyytää tarvittaessa apua.


Ja hei, oppijan on ihan ehdottomasti pakko pystyä näkemään kaikki aiemmat tekemisensä oppimisympäristössä. Tarkoitan siis sitä, että jotta oppijan on mahdollista reflektoida ja oikeasti seurata omaa oppimistaan, kyllähän hänen pitää voida nähdä vaikkapa se viime viikon perjantaina kirjoitettu 100 sanan vastaus siihen yhteen pohdintatehtävään. Yllätytkö, jos kerron, että suinkaan kaikissa ympäristöissä oppija ei voi palata antamiinsa vastauksiin enää jälkikäteen?


Loppusanat


Hyvä verkko-oppimisympäristön suunnittelija ja tekninen toteuttaja, kiitos kun luit kirjeeni loppuun. Toivon kovasti, että tällainen unelmien verkko-oppimisympäristö vielä joskus syntyy!


Muuten, jos sinulla on tarjolla tällainen ympäristö, tai olet kuullut sellaisesta, tai aiot sellaisen rakentaa, kerrothan asiasta minulle!


Terveisin Kaisa

コメント


bottom of page