top of page
 • kaisatk

Suomalaiset verkko-oppimisympäristöt ja verkko-oppimisen kesäkuu

Minulta kysyttiin, olenko listannut sellaisia verkko-oppimisympäristöjä, joihin on saatavilla suomenkielinen käyttäjätuki. Tämä oli mielestäni erinomainen kysymys, sillä kyllähän verkko-oppimisympäristön käyttöönottoa ja myös käyttöä helpottaa se, että tukea on mahdollista saada omaan aikavyöhykkeeseen sopivasti ja myös omalla kielellä.


Verkko-oppimisympäristöt, joita käsittelen tässä tekstissä, ovat

 • Vuolearning

 • Priima

 • Claned

 • Howspace

 • SYKE Tribe

 • Qridi

 • FlowLMS

 • Gimlet

 • Mediamaisteri LMS

(toim. huom. Listalta et löydä ihan kaikkia suomalaisia ympäristöjä.)


Nämä linkit eivät ole affiliate-linkkejä - en toisin sanoen saa näistä maininnoista itselleni hyötyjä.


Suomalaiset ympäristöt


Vuolearningin käyttökohteet ovat moninaiset: ympäristö soveltuu koulutusliiketoiminnan työkaluksi ja sisäisiin sekä asiakkaiden koulutuksiin, oppilaitosten käyttöön sekä kolmannen sektorin koulutustarpeisiin. Vuolearning on todella helppokäyttöinen – jopa intuitiivinen - verkko-oppimisympäristö, jonka käyttöönotto on nopeaa ja jonka hallinnointi sujuu myös käyttäjiltä joilla ei ole lainkaan aiempaa kokemusta verkko-oppimisen työkaluista.


Koulutusten sisällöntuotanto onnistuu hyvin Vuolearningin sisäänrakennetuilla työkaluilla, mutta koska ympäristö on SCORM-yhteensopiva ja tukee html-upotuksia, on verkko-oppimissisällöistä mahdollisuus luoda todella monipuolisia ja pelillisiä. Vuolearning on mahdollista integroida (siis yhdistää) muihin järjestelmiin, kuten esimerkiksi HR-järjestelmään.


Vuolearning – plussat

- todella helppokäyttöinen, myös käyttäjähallinnan osalta

- kustannus helposti budjetoitavissa

- kattava, visuaalinen analytiikka

- oppimispolut

- sisällöntuotannon helppous ja mahdollisuus tuoda (import) PDF, Word- ja PowerPoint-muotoista materiaalia ympäristöön automaattisesti

- matemaattiset sisällöt (KaTex-syntaksin mukainen renderöinti suoraan editointinäkymässä)

- mahdollisuus lisätä keskusteluelementtejä mihin tahansa kohtaan koulutussisältöä (on yllättävän harvinaista, että keskusteluja voidaan fasilitoida missä hyvänsä kohdassa koulutusta)


Vuolearning – miinukset

- ominaisuuksiensa puolesta Vuolearning sopii hyvin koulutusliiketoimintaan, mutta ympäristön brändäys on ja verkkokauppaintegraatio ovat maksullisia lisäpalveluita


Kun verkko-oppiminen on organisaatiolle vielä ihan uusi asia, Vuolearningin kanssa tekemisen aloittaminen on hyvin helppoa, ja ympäristön käytön opettelun sijaan voidaan keskittyä koulutusten sisällöntuotantoon. Helppoudestaan huolimatta Vuolearning soveltuu kuitenkin mainiosti kokeneemmillekin käyttäjille, ja täyttää vaativammankin verkkopedagogin toiveet.


Hinta alkaen 180 euroa/kk (sis. 300 aktiivista opiskelijaa ja 1 kouluttajakäyttäjä)

 

Priima soveltuu käyttöön laajasti eri tahoille: yritykset, kolmannen sektorin toimijat ja oppilaitokset yhtä kaikki hyötyvät Priiman ketteryydestä, helppokäyttöisyydestä ja monipuolisuudesta. Integrointimahdollisuudet (eli mahdollisuudet yhdistää oppimisympäristö esimerkiksi HR-järjestelmään) ovat monipuoliset. Priima on SCORM-yhteensopiva, mutta et välttämättä tarvitse mitään ulkoisia sisällöntuotantotyökaluja vaan pärjäät varsin hyvin myös Priiman omilla sisältöelementeillä. Käyttäjien roolit ovat vapaasti määriteltävissä, mikä helpottaa sisällöntuotantoa. Priiman käyttöönotto on nopeaa.


Priima - plussat

 • monipuoliset rekisteröitymis- ja kirjautumistavat

 • oppimispolut ja sisältöjen automaattinen kohdentaminen käyttäjille

 • mikro-oppimisen mahdollistaminen

 • palautteen kerääminen käyttäjiltä myös kesken koulutuksen

 • sisällöntuotannon helppous

 • osaamismerkit

 • Priima Akatemia

 • laskutus mahdollista myös jälkikäteen käyttäjätoteuman perusteella.

Priima on todella monipuolinen, todella monenlaisille käyttäjille soveltuva verkko-oppimisympäristö. Suomalainen toimija kun on, Priiman käyttäjätuki ja asiakaspalvelu on saatavana suomenkielisenä.


Priima - miinukset

 • vaikka Priima ominaisuuksiensa puolesta soveltuu erinomaisesti myös koulutusliiketoimintaan, on verkkokauppaintegraatio maksullinen lisäpalvelu.


Hinnoitteluesimerkki: 60 euroa/kk (sis. 25 aktiivista käyttäjää)

 

Claned soveltuu käytettäväksi missä hyvänsä organisaatiossa ja laajasti eri käyttökohteisiin: yritysten sisäisistä koulutuksista asiakkaiden koulutuksiin, yliopistokursseihin ja koulutusliiketoimintaan. Claned on helppokäyttöinen verkko-oppimisympäristö, jonka käyttöönotto on nopeaa.


Clanedissä on sisäänrakennettuna monipuolisesti erilaisia työkaluja (mm. materiaalien kontekstuaalinen kommentointi, siis vaikkapa pdf-muotoisen materiaalin jonkin kohdan tiimoilta käytävät keskustelu). Clanedissa sosiaalista oppimista tuetaan sosiaalisesta mediasta tutuilla keinoilla ja tietysti kommenttien, keskusteluiden ja muistiinpanojen jakamisen avulla.

Clanedin omien työkalujen lisäksi verkkokursseille on mahdollista upottaa esimerkiksi pdf-tiedostoja, livestriimejä, webinaareja ja VR-pelejä. Clanedissä saat lisäksi käyttöösi valmiit kurssipohjat, joiden avulla omien koulutusten luominen on entistäkin helpompaa. Clanedin integrointi (siis yhdistäminen) muihin organisaation käytössä oleviin järjestelmiin, kuten HR-järjestelmään, onnistuu vaivatta.


Claned – plussat

 • analytiikka on todella kattavaa: dataa kertyy kaikista oppijan tekemisistä, ja oppijan aktiivisuutta on mahdollista peilata esimerkiksi oppimistuloksiin

 • ympäristössä on sisäänrakennettuja learning design -elementtejä

 • kouluttajan käytössä on valmiita kurssipohjia

 • mahdollisuus tehdä omia muistiinpanoja esimerkiksi pdf-tiedostoihin ja käydä kontekstisidonnaista keskustelua muiden oppijoiden tai kouluttajan kanssa


Claned – miinukset

 • ei edullisin oppimisympäristö

Kun haluat verkko-oppimisympäristön, jossa sosiaalinen oppiminen painottuu, keskusteluita on mahdollista käydä asiakohtaisesti ja analytiikasta saa tietoa esimerkiksi eri muuttujien välisestä korrelaatiosta (aktiivisuus kurssilla ja oppimistulokset), Claned on melkoisen varma valinta. Erityinen plussa ovat Clanedin valmiit kurssipohjat.


Hintatiedot palveluntarjoajalta.

 

Howspace 𝘥𝘪𝘨𝘪𝘵𝘢𝘢𝘭𝘪𝘴𝘦𝘯𝘢 𝘺𝘩𝘵𝘦𝘪𝘴𝘵𝘺𝘰̈𝘢𝘭𝘶𝘴𝘵𝘢𝘯𝘢 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘧𝘪𝘰𝘪𝘵𝘶𝘶 𝘭𝘦𝘢𝘳𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘵𝘧𝘰𝘳𝘮𝘪𝘬𝘴𝘪 (𝘓𝘟𝘗). 𝘒𝘰𝘴𝘬𝘢 𝘏𝘰𝘸𝘴𝘱𝘢𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘰𝘯 𝘢𝘪𝘯𝘶𝘵𝘭𝘢𝘢𝘵𝘶𝘪𝘴𝘦𝘵 𝘷𝘦𝘳𝘬𝘬𝘰-𝘰𝘱𝘱𝘪𝘮𝘪𝘴𝘦𝘯 𝘴𝘪𝘴𝘢̈𝘭𝘵𝘰̈𝘫𝘦𝘯 𝘭𝘶𝘰𝘮𝘪𝘴- 𝘫𝘢 𝘬𝘰𝘬𝘦𝘮𝘪𝘴𝘮𝘢𝘩𝘥𝘰𝘭𝘭𝘪𝘴𝘶𝘶𝘥𝘦𝘵, 𝘫𝘢 𝘬𝘰𝘴𝘬𝘢 𝘬𝘢𝘪𝘬𝘦𝘯𝘭𝘢𝘪𝘴𝘦𝘵 𝘬𝘰𝘶𝘭𝘶𝘵𝘵𝘢𝘫𝘢𝘵 – 𝘧𝘢𝘴𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢𝘢𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘶𝘩𝘶𝘮𝘢𝘵𝘵𝘢𝘬𝘢𝘢𝘯 – 𝘩𝘺𝘰̈𝘵𝘺𝘷𝘢̈𝘵 𝘏𝘰𝘸𝘴𝘱𝘢𝘤𝘦𝘯 𝘬𝘢̈𝘺𝘵𝘰̈𝘴𝘵𝘢̈, kuuluu Howspace itseoikeutetusti mukaan tähän esittelyyn.


Howspace soveltuu käytettäväksi oppimiseen, organisaation kehitykseen, workshoppeihin sekä erilaisten yhteisöiden ja verkostojen yhteistyöalustaksi. Omimmillaan Howspace on yhteisöllisessä tekemisessä, jossa vertaistekeminen korostuu, ja jossa koko tiimi on keskenään samanarvoisessa asemassa.


Howspace on innovoinut oman etätapaamissovelluksensa, joka on valmiiksi käytössä kaikilla Howspace-käyttäjillä ja jossa voidaan esimerkiksi hyödyntää break-out -roomeja. Et siis tarvitse erillistä Zoomia, Teamsiä tai Meetiä, vaan kaikki mitä yhteiseen tekemiseen tarvitset, löytyy valmiina Howspacesta. Työtilojen luojalle Howspace on erittäin helppokäyttöinen, ja sitä se on myös oppijalle ja osallistujalle.


Howspace – plussat

- mahtava, AI-pohjainen analytiikka, jonka avulla esimerkiksi keskustelut on mahdollista ryhmitellä ja teemoitella (myös sanapilvet ovat todella käyttökelpoinen toiminnallisuus)

- intuitiivinen käyttöliittymä: pääset heti tekemään, eikä ympäristön käytön opiskeluun tarvitse käyttää aikaa

- osallistujat todella sitoutetaan prosessiin: analytiikka, workshoppien tulokset ja kyselyiden jakaumat saadaan näkyville kaikille, eivätkä ne jää vain kouluttajan nähtäviksi

- kaikki vertais- ja yhteisöllinen tekeminen on mahdollista missä hyvänsä kohdassa työtilaasi: siis voit esimerkiksi käynnistää niin monta erillistä keskustelua eri aiheista kuin haluat


Howspace – miinukset

- hinnoittelunsa puolesta Howspace ei välttämättä sovellu koulutusliiketoimintaan (vaikkakin hinnoittelu skaalautuu käyttäjämäärän kasvaessa, ja edu- ja yhdistystoimijoille on tarjolla edullisempi hinnoittelumalli )


Organisaatiolle, joka vannoo yhteisöllisen oppimisen nimeen, Howspace on todella hyvä vaihtoehto. Kannattaa myös harkita Howspacen käyttöönottoa jonkin verkko-oppimisympäristön rinnalle. fasilitaattorien suosikki, yhteisölliseen oppimiseen ja oppimisen visualisointiin.


Hinta alkaen 180 euroa/kk (sis. 20 käyttäjää)

 

SYKE Tribe on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen käyttöön samannimisen valmennusohjelmiston. Viime aikoihin saakka ensisijaista asiakaskohderyhmää ovat olleet valmentajat, mutta SYKE Tribe on hyvää vauhtia laajentamassa toimintaansa myös liike-elämän kontekstiin. SYKE Tribe soveltuu erityisen hyvin valmentajille, valmennusyrityksille ja muille tahoille, jotka kaipaavat yksilöiden käyttäytymisen muutoksessa apuna toimivaa ympäristöä.


Poikkeuksellisen SYKE Tribesta tekee sen viikonpäiviin perustuva käyttöliittymä: harjoitukset, sisällöt, toiminnot, mikro-oppimisen osaset voi kaikki osoittaa tietylle viikonpäivälle - ja koska loppukäyttäjille on tarjolla oma SYKE Tribe-sovellus, loppukäyttäjä saa sovelluksen kautta muistutuksia aktiviteettien suorittamisesta tiettynä ajankohtana.


SYKE Tribe – plussat

- tarvittaessa helposti käyttöönotettava verkkokaupparatkaisu, joka on omiaan erityisesti yksinyrittäjä-valmentajille

- viikonpäiviin perustuva käyttöliittymä ja mobiilisovellus

- helppokäyttöinen sekä valmentajalle että loppukäyttäjälle

- loppukäyttäjä voi asettaa omia tavoitteita ja seurata niiden täyttymistä


SYKE Tribe – miinukset

- viikonpäiviin perustuva käyttöliittymä ja mobiilisovellus

- ei tue html-upotuksia tai SCORM-sisältöjä

- alun perin suunniteltu valmentajille, ei verkko-opiskeluun, mutta siirtymä parhaillaan käynnissä


SYKE Triben asiakkaat saavat käyttöönsä paitsi valmennusalustan, myös SYKE Triben tiimin tuen (ja halutessaan myös verkkokaupan, jossa oman tuotteen näkyvyys on valmiiksi taattu). Eikä kannata antaa ympäristön alkuperäisen käyttötarkoituksen hämätä, nimittäin SYKE Tribe on tällä hetkellä käytössä jo esimerkiksi B2B-myynnin koulutuksissa ja erilaisissa some-valmennuksissa. Myös useat henkilöbrändit ovat löytäneet SYKE Triben asiakkaiksi.


Hinta alkaen 99e/kk (huom. sis. alv 24 %), tämä lisenssitaso sisältää 50 aktiivista käyttäjää

 

Qridi on alun perin suomalaisen perusopetuksen tarpeisiin suunniteltu verkko-oppimisympäristö, jonka tausta-ajatuksena on tavoiteasetannan sujuvoittaminen ja tavoitteellisen tekemisen, arvioinnin, itsearvioinnin ja reflektoinnin mahdollistaminen.


Qridi tarjoaa paljon muutakin kuin pelkän ohjelmiston: oppimista ja kehittymistä muutetaan tarvelähtöiseksi ja toimintaa kehitetään yhteistyössä oppijan, kouluttajan ja päättävien tahojen kesken. Qridissa oppijalähtöisyys korostuu, sillä oppija voi asettaa itselleen omia tavoitteita ja arvioida näiden sekä kouluttajan asettamien tavoitteiden täyttymistä sekä erilaisilla mitta-asteikoilla että itsereflektion avulla.


Qridi soveltuu koulu- ja oppilaitosmaailman lisäksi erinomaisesti liike-elämän tarpeisiin. Kun puhutaan muutoksen viemisestä osaksi arkea, yhden koulutuskerran merkitys voi jäädä pieneksi. Qridi vastaa tähän haasteeseen auttamalla oppijaa säilyttämään opitut asiat osana arjen tekemistä.


Qridissa on erilaisia käyttäjärooleja, muun muassa johtajan, kouluttajan ja oppijan roolit. Yhteisöllisyys, itse- ja vertaisarviointi, dynaaminen arviointi, omien tavoitteiden asettaminen sekä oman kehittymisen seuranta on Qridissa toteutettu poikkeuksellisen innovatiivisella tavalla.


Qridi – plussat

 • monipuoliset itse-, vertais- ja kouluttajan sekä muiden tahojen tekemät arvioinnit

 • reflektiopäiväkirja, jossa sisältömahdollisuuksina teksti, kuvat, videot ja ääni

 • omien tavoitteiden asettaminen ja aito oppijakeskeisyys

 • analytiikan monipuolisuus ja mahdollisuus mukauttaa analytiikkaa

 • innovatiivinen toteutus

 • tukee monenlaisia käyttötarkoituksia

Qridi on poikkeuksellisen oppijakeskeinen ja uudella tavalla ajateltu oppimisympäristö.


Qridi – miinukset

 • soveltuu parhaiten kouluttajille, joilla on aikaa ja intoa paneutua ja perehtyä ympäristön käyttöön ja suunnitella sisältöjä tarve- ja tavoitelähtöisesti

 • ei ole SCORM-yhteensopiva


Qridiin kannattaa tutustua, vaikka et olisi juuri tällä hetkellä suunnittelemassa oppimisympäristöinvestointia, sillä sen taustateema antaa varmasti uusia ajatuksia niin HR:ään kuin oppilaitosmaailmaan!


Hinnoitteluesimerkki: 39 euroa/kk + 5 euroa/kk/käyttäjä.

 

FlowLMS, XoomPointin oma verkko-oppimisympäristö, jonka pääasiallista käyttäjäkuntaa ovat yritykset. Alusta soveltuu erinomaisen hyvin henkilöstön, jälleenmyyjien ja asiakkaiden osaamisen kehittämiseen. FlowLMS soveltuu käytettäväksi päätelaitteesta riippumatta. Integrointimahdollisuudet (eli mahdollisuudet yhdistää oppimisympäristö esimerkiksi HR-järjestelmään) ovat monipuoliset. FlowLMS on SCORM-yhteensopiva, ja siinä on myös sisäänrakennettuja verkko-oppimissisältöjen tuottamistyökaluja. FlowLMS:n käyttöönotettavat ominaisuudet räätälöidään asiakaskohtaisesti juuri kunkin asiakkaan tarpeiden mukaisesti.


FlowLMS - plussat

 • monipuoliset rekisteröitymis- ja kirjautumistavat

 • oppimispolut ja sisältöjen automaattinen kohdentaminen käyttäjille

 • automatisoitu, monipuolinen raportointi

 • kurssitarjonnan automatisointi & turhan hallinnoinnin välttäminen

FlowLMS - miinukset

 • ominaisuuksien paljous ja mm. erilaiset vaihtoehdot jakeluasetuksissa saattavat aiheuttaa admin-käyttäjälle hieman lisää opeteltavaa järjestelmän käytössä

 • soveltuu parhaiten, kun käyttäjiä on useita satoja

Hintatiedot saat palveluntarjoajalta.

 

Gimlet LMS, MPS Prewisen oma verkko-oppimisympäristö, soveltuu erityisen hyvin organisaatioille, jotka kaipaavat käyttöönsä useita eri tavoin brändättyjä ympäristöjä, siis esimerkiksi oman henkilöstön, asiakasyritysten sekä ulkoisten toimijoiden käyttöön (nk. multitenant-malli). Kuten ympäristön brändäys, myös käyttöoikeudet ovat kustomoitavissa kunkin alaorganisaation tarpeiden mukaan. Gimlet on integroitavissa (eli yhdistettävissä) muihin organisaation käytössä oleviin järjestelmiin, kuten esimerkiksi HR-järjestelmään. Uutena ominaisuutena Gimlet LMS:ssä on Teams-integraatio. Avointen rajapintojen ansiosta myös verkkokauppaintegraatio on mahdollinen.


Pilvessä toimivan sisällöntuotantotyökalu Prewise Learningin avulla sisältöjen rakentaminen yhdessä esimerkiksi koko tiimin voimin (siis yhteiskehittäminen) on mahdollista, ja työkalulla julkaistuja sisältöjä voi julkaista eri ympäristöissä. Siinä missä Gimlet LMS soveltuu alkaen noin 50 hengen kokoisten organisaatioiden käyttöön, Prewise Learning sopii myös hyvinkin pienille organisaatioille. Prewise Learning on kotimainen vastine esimerkiksi Articulate Storylinelle ja Lectoralle, mutta eroaa niistä helppokäyttöisempänä. Prewise Learningin voi ottaa käyttöön riippumatta Gimlet LMS:n käytöstä.


Gimlet LMS – plussat

- multitenant-mallin mahdollistaminen

- oma sisällöntuotantotyökalu, jolla tuotetut sisällöt voi upottaa kaikkiin SCORM-yhteensopiviin ympäristöihin

- SCORM-yhteensopiva

- monipuoliset kirjautumisratkaisut ja lukuisat kieliversiot

- skaalautuvuus hyvin erikokoisille organisaatioille


Gimlet LMS – miinukset

- ei välttämättä ole paras mahdollinen vaihtoehto aivan pienimmille organisaatioille


Sekä Gimlet LMS:ää että Prewise Learningiä kehitetään aktiivisesti muun muassa asiakaspalautteen perusteella. Erityisen hienoa Gimlet LMS:ssä on multitenant-malli: jos haluat, voit tarjota verkko-oppimisen sisällöt oman brändin mukaisina omalle henkilöstölle, ja mukauttaa sekä materiaalin että brändin asiakkaiden tai muiden sidosryhmien käyttöön - kaikki samassa ympäristössä. Kannattaa myös muistaa, että verkko-oppimisympäristön ja sisällöntuotantotyökalun lisäksi MPS Prewise tarjoaa asiakkailleen kattavan valikoiman koulutus- ja konsultointipalveluita, joten voit olla varma, että pääset hyvään alkuun verkko-oppimisessa!


Kysy hintaa palveluntarjoajalta.

 

Mediamaisterin verkko-oppimisympäristön Mediamaisteri LMS pohjautuu meille melkein jokaiselle tuttuun Moodleen.


Mediamaisteri LMS soveltuu organisaatioille, jotka tarjoavat verkko-oppimisen sisältöjä suurille käyttäjämäärille. Pääasiallista käyttäjäkuntaa ovat yritykset, jotka haluavat verkko-oppimisen olevan monipuolista ja vuorovaikutteista. Myös oppilaitosmaailma on ottanut Mediamaisteri LMS:n hyvin vastaan, ja asiakkaita löytyykin kaikilta koulutusasteilta.


Mediamaisteri LMS mahdollistaa opintopolkujen luomisen, tarjoaa kattavat raportointimahdollisuudet ja mahdollistaa integraatiot (eli mahdollisuudet yhdistää oppimisympäristö esimerkiksi HR-järjestelmään) useisiin eri järjestelmiin.


Mediamaisteri LMS – plussat

- Moodlen monipuolisuus!

- H5P-integraatio

- brändäysmahdollisuudet

- SCORM-yhteensopiva

- monipuoliset kirjautumisratkaisut

- palveluntarjoajan vaihtaminen onnistuu menettämättä verkko-oppimisen sisältöjä – siis voit siirtää valmiit kurssisi toisen palveluntarjoajan ylläpitämään Moodle-ympäristöön, jos niin haluat (tämä on hyvin poikkeuksellista)


Mediamaisteri LMS – miinukset

- Moodlen monipuolisuus – palveluntarjoaja karsii tarpeettomat ominaisuudet ympäristöstä helpottaakseen kouluttajan ja muiden käyttäjien käyttökokemusta

- ympäristön käyttö vaatii kouluttajalta aluksi aikaa ja paneutumista


Moodlepohjaisena Mediamaisteri LMS on taattua laatua, sitä kehitetään jatkuvasti ja ehdoton erottautumiskeino markkinassa on oppimissisältöjen siirrettävyys palveluntarjoajalta toiselle. Tämän ympäristön monipuolisuus ei jätä ketään kylmäksi.


Mediamaisterin tuotteeseen kannattaa tutustua – ehkä aivan erityisesti, mikäli viimeisimmät kokemuksesi Moodlesta ovat oppilaitosmaailmasta. Kysy hintaa palveluntarjoajalta!

 

Lisäksi suomalainen myynti & käyttäjätuki on saatavilla Totaran tuotteisiin. Totaraa edustaa Suomessa Discendum. Kysy hintaa palveluntarjoajalta!

 

Kaipaatko ominaisuusvertailua?


Jos kaipaat tarkempaa eri ympäristöjen ominaisuusvertailua, minä voin auttaa. Olen perehtynyt laajasti tällä hetkellä tarjolla oleviin ympäristöihin ja arvioinut kvantitatiivisesti eri alustojen ominaisuuksia.


Tästä pääset lukemaan Verkko-oppimisen kesäkuun "loppuraportin".


Tukea verkkokurssin rakentamiseen!


Mikäli haluat toimivia ja käytännönläheisiä vinkkejä verkkokurssin rakentamiseen, kannattaa käydä tutustumassa maksuttomaan Verkkokurssin ABC-kurssiin!


Olen lisäksi kirjoittanut aiheesta blogissa.


Tavoitat minut

Voit myös varata maksuttoman sparrailuajan kalenteristani.

コメント


bottom of page