top of page
  • kaisatk

Verkkokurssien tekemisen seuraava taso: oppimissisältöjen skaalautuva yksilöllistäminen

Ja mitä ihmettä se oikein tarkoittaa?


Kun organisaation verkko-oppiminen on saatu jo hyvälle tolalle ja prosessit ovat kunnossa, on aika keskittyä tekemisen muokkaamiseen vaikuttavammaksi sekä laadun parantamiseen. Verkkokurssien yksilöllistäminen on yksi osa tätä seuraavaa askelta. Verkkokurssien yksilöllistämisellä tarkoitan sitä, että oppimiskokemus - tai jopa verkkokurssin sisältö - muokkautuu ja rakentuu sen mukaisesti, millaisia valintoja oppija kurssilla edetessään tekee.


Yksilöllistäminen tekee verkkokurssista kiinnostavamman ja sitä kautta vaikuttavamman.

Miksi kirjoitan tästä aiheesta?


Ennen kuin MOOCit (Massive Online Open Course) keksittiin ja niistä tuli valtavirtaa, verkko-oppimisen kehitys suuntautui yksilöllisiin oppimiskokemuksiin ja -polkuihin. Tuolloin kehitettiin verkko-oppimisympäristöjä, joissa oppijan oppimispolku muokkautui oppijan edetessä kurssilla hänen osaamisensa ja tekemiensä valintojen perusteella. Siis ei kaikille oppijoille samaa samalla kaavalla, vaan erilaisille ja eritasoisille - myös eri rooleissa toimiville - eri sisällöt, kuitenkin samojen raamien sisällä ja samalla kurssilla.


MOOCeja on tietysti erilaisia, varmasti yhtä monilla toteutustavoilla kuin mitä niiden tekijöitäkin on. Mikä MOOCeja oman kokemukseni mukaan yhdistää, on oppijan jättäminen melkolailla oman onnensa nojaan motivoitumisessa, oppimisen itsesäätelyssä ja kaikessa oppimiseen liittyvässä metatekemisessä. Ehkäpä myös reflektiossa. Ja kuten usein tuon esille, tämä ei ole kaikkein toimivin (=vaikuttavin) tapa toteuttaa tehokkaita (=muutoksen aikaansaavia) verkkokursseja.


Aikuisoppijatkin kaipaavat tukea oppimisensa itsesäätelyyn.

Oppijan tukeminen yksilöllisesti teknologian mahdollistamalla keinoilla lisää verkkokurssien vaikuttavuutta ja myös kustannustehokkuutta.

  • Vaikuttavuutta, koska oppimista tapahtuu oppijan lähtötasosta ja roolista riippumatta

  • Kustannustehokkuutta, koska samalla sisällöllä saadaan pienellä vaivalla aikaan valtava muutos verkkokurssin laadussa. Oppijakokemuksesta puhumattakaan.

Oppijan tukeminen yksilöllistämälläOtetaan esimerkki.


Rakennetaan organisaatiolle verkkokurssi aiheesta "eettinen asiakastyö". Oppijakohderyhmiä on kolme: myyjät, asiakaspalvelijat ja hallintohenkilöstö. Miten samalla materiaalilla voidaan tarjota näille kolmelle ryhmälle yksilöllinen, kunkin oppijan roolin huomioiva oppimiskokemus?


Yksi ratkaisu on rakentaa verkkokurssi ohjelmistolla, jossa on mahdollista hyödyntää muuttujia. Tällöin voidaan määritellä esimerkiksi muuttuja "rooli", joka voi saada kolme eri arvoa (myyjä, asiakaspalvelija, hallinto). Ja kun verkkokurssia rakennetaan, oppijalle tarjotaan heti kurssin alussa mahdollisuus valita roolinsa. Kun rooli on valittu, esimerkiksi vuorovaikutteisten elementtien välittömät palautteet tai muunlaiset dialogiset sisällöt verkkokurssilla voidaan muokata kolmenlaisiksi. Näin oppijan vuorovaikutus kurssilla rakentuu sen mukaan, minkä roolin hän on itselleen valinnut.


Jos yksilöllistämistä halutaan viedä pidemmälle, muuttujia voidaan ottaa käyttöön useampia, tietysti oppimistavoitteisiin ja rakenteilla olevan verkkokurssin arvolupauksen täyttymiseen tähtäävästi.


Roolien vaikutus verkkokurssien rakentamiseen ja koulutustarpeeseen


Oppimiskokemus on erilainen, jos myyjälle tarjottava kurssi sisältää myyntitilanteisiin liittyviä case-esimerkkejä ja erityisesti myyntiin liittyvää problematiikkaa, ja puolestaan asiakaspalvelijalle tarjottava sisältö kattaa organisaatiossa vastaan tulevat moninaiset asiakaspalvelutilanteet ja niiden ratkaisemisen. Kyse on myös oppijan motivaatiosta aihetta ja sisältöä kohtaan: väitän, että aihe kiinnostaa enemmän, jos se on mahdollista suhteellisen vaivattomasti kytkeä omaan arkipäivän tekemiseen.


Edelleen, oppimiskokemus on erilainen, jos oppija voi kurssin opiskelun aloittaessaan vaikkapa tehdä valinnan siitä, mitä laitetta hän käyttää opiskelussa. (Modernit verkko-oppimisympäristöt skaalautuvat mobiiliin ja tietokoneen näytölle ongelmitta, mutta usein käytettäessä verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökaluja, jotka mahdollistavat muuttujien käytön, skaalautuminen ei ole ihan yhtä ongelmatonta.)


Skaalautuva toteutustapa


Miksi eri rooleille suunnattuja verkkokursseja ei voisi toteuttaa erillisinä kursseina? Moderneissa verkko-oppimisympäristössä ja moderneilla sisällöntuotantotyökaluilla on niin helppoa kopioida kurssi, nimetä se uudelleen ja muokata haluttuja kohtia ja tadaa, uusi kurssi on valmiina!


No, versionhallinnallisista syistä suosittelisin itse mieluummin yhden kurssin ylläpitämistä kuin usean samansisältöisen kurssin luomista ja niiden muokkaamista tarpeen mukaan. Yllättävän nopeasti muuttuu yllättävän hankalaksi muokata useampaa kurssia halutulla tavalla samalla säilyttäen kurssien yhdenmukaisuus ja samansisältöisyys. Helpompaa on ylläpitää yhtä kurssia, joka on yksilöllistetty esimerkiksi muuttujien avulla erisisältöisten palautteiden ja muiden sisältöjen osalta. Tällöin asiasisällön muuttuessa muutokset tehdään vain yhteen kurssiin.


Haluatko tietää aiheesta lisää tai kiinnostuitko yksilöllistämisen mahdollisuuksista?


Juttelen mieluusti tästä ja muistakin verkko-oppimiseen liittyvistä aiheista, tai autan toteuttamaan yksilölliset verkkokurssit skaalautuvasti.


Voit halutessasi varata maksuttoman etätapaamisajan suoraan kalenteristani (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).


Oppimisiin!

Komentarai


bottom of page