top of page
 • kaisatk

Sitouta verkkokurssisi kohderyhmä

...jo ennen kuin mitään on valmiina


Kun puhun kohderyhmän sitouttamisesta verkkokurssille jo etukäteen, ennen kuin mitään on valmiina, käytän usein termiä ennakkomarkkinointi. Pyydän, älä anna tämän termin hämätä! Nimittäin ennakkomarkkinointi - tai kohderyhmän sitouttaminen - on yhtä tärkeää sekä sinulle, joka myyt verkkokurssia asiakkaillesi, että sinulle, joka tarjoat verkko-oppimisen sisältöjä teidän organisaation jäsenille.


Miksi niin?


Kohderyhmän sitouttaminen tarkoittaa sitä, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kytket kohderyhmän jollakin tavalla osaksi verkkokurssisi valmistumisprosessia.


Ennakkomarkkinoinnin avulla voit esimerkiksi:

 • saada kohderyhmäsi huomion

 • herättää kiinnostuksen kurssiasi kohtaan

 • kerätä palautetta

 • hyödyntää kohderyhmältä saamaasi apua

 • paremmin kohdentaa kurssisi sisällön kohderyhmäsi tarpeita vastaavaksi.

Itse ajattelen, että ennakkomarkkinointi on kuin vuoropuhelua kohderyhmän ja sinun välillä.

Millainen oppija ihminen on?


Ennakkomarkkinoinnin hyödyntäminen verkko-oppimisen maailmassa sopii saumattomasti ajatukseen ihmisestä aktiivisena oppijana ja tiedon muodostajana. Kun sen sijaan, että oppijoille annettaisiin kouluttajan parhaaksi katsoma määrä tietoa asiasta X, oppijat voivatkin olla alusta asti mukana (yhdessä) opittavan asian miettimisessä ja myötävaikuttaa kurssin syntymiseen, oppimistulokset ovat parempia ja pysyvämpiä.


Koulutusyrittäjänä voit esimerkiksi kysyä kohderyhmältäsi,

 • mikä osaamisessasi kiinnostaa

 • millä tavalla aiheesta haluttaisiin oppia

 • millaista materiaalia olisi hyödyllisintä tarjota

 • millä välineellä kurssia tultaisiin opiskelemaan.

Ja kun mietit organisaatiossa jatkuvan oppimisen ja kehittymisen mahdollistamista, tee kohderyhmästä aktiivinen osapuoli koulutustarpeiden miettimisessä, sisältöjen tuottamisessa (kyllä, jopa tässä!) ja kehittymisen seuraamisessa.


Tee esimerkiksi näin


Ennakkomarkkinointi on siis vuorovaikutusta sinun ja kohdeyleisösi välillä. Voit käynnistää ja ylläpitää tätä vuorovaikutusta esimerkiksi näin:

 1. käynnistä vuoropuhelu: kysy, kiinnostaako aihe tai miten siitä saisi kiinnostavamman

 2. kytke yleisö kurssisi suunnitteluun: kysy, miten ihmiset haluaisivat aiheesta oppia

 3. tee kurssin luomisprosessista näkyvä: kerro miten kurssin rakentaminen edistyy, mikä on helppoa ja mikä tuntuu vaikealta

 4. kerää pilottiryhmä: mahtava mahdollisuus kerätä palautetta ja kehitysehdotuksia ennen varsinaista lanseerausta!

 5. suhtaudu palautteeseen oikein: palaute on lahja ja ilman palautetta et voi oikeasti koskaan tietää miten esittämäsi asiat ymmärretään, vai ymmärretäänkö niitä

 6. muista, että tämä on dynaaminen prosessi: saat palautetta, muokkaat kurssia, oppimistulokset muuttuvat, muokkaat kurssia, saat palautetta jne.

Jäikö jokin pohdituttamaan tai haluaisitko jutella aiheesta?


Voit aina nykäistä minua virtuaalisesta hihastani (sähköpostitse, LinkedInin kautta) tai vaikka soittaa (0449702058) tai varata #verkkokurssisparraus -ajan suoraan kalenteristani.


Tutustu myös näihin:


Verkkokurssin ABC 1.0: laajasti tietoa verkko-oppimisesta

Comments


bottom of page