top of page
 • kaisatk

Sinunkin kannattaa mitata oppimista!

Anna minulle hetki aikaa, niin perustelen tämän väitteeni!


Ihan ensimmäiseksi: mitä oppiminen on?


Eikö kyse ole aina jonkinlaisesta muutoksesta – siis silloin, kun oppimista tapahtuu?

Näin ollen, muotoillaan otsikko uudelleen: Sinunkin kannattaa mitata muutosta.


Miksi pitäisi mitata?


Mittaaminen on ainoa mahdollisimman objektiivisesti toteutettava, helposti toistettavissa oleva, vertailukelpoista dataa kerryttävä ja organisaatioon muokattavissa oleva tapa todentaa muutosta.

Siis: kun mittaat, tiedät, mikä on muuttunut. Voi olla, että saat myös osviittaa siitä, miten jokin asia on muuttunut.


Esimerkiksi, kun joko rakennat tai hankit valmiina jonkin verkkokurssin ja lanseeraat sen, mistä tiedät, onko verkkokurssilla ollut vaikutusta kohderyhmään?


Aivan, mittaamalla. Ja kyllä, kysymälläkin saat tietoa, ja kysyä kannattaa ehdottomasti! Mutta jos kohderyhmäsi on kovin laaja tai jos teillä on useita verkkokursseja tai jos muutos- tai oppimistarpeita on paljon, käy kysyminen tehottomaksi ja mittaaminen puolestaan osoittautuu tehokkaaksi vaihtoehdoksi.


Miten mitataan?


Yksinkertaisimmillaan: mikä on verkkokurssisi tai muun muutoshankkeesi aihe?


Selvitä ensin, mikä on kohderyhmän alkutilanne tämän aiheen osalta.

 1. Voit vaikka kysyä, miltä oppijasta itsestään tuntuu juuri nyt ko. asian suhteen.

 2. Voit myös kysyä, miten oppija näkee organisaation tilanteen kyseisen asian osalta.

 3. Sitten voit kysyä, millaiselta tiimin tai muun isomman ihmisryhmän tilanne oppijan mielestä vaikuttaa.

 4. Ja lopuksi voit kysyä, millaista muutosta oppija kaipaisi tähän asiaan.

Tässä sinulla on 0-mittaushetken tulos


Seuraavaksi, mieti yksin tai vielä mieluummin yhdessä jonkun kanssa, mihin kaikkiin asioihin verkkokurssisi tai muutoshankkeesi voisi vaikuttaa. Tarkoitan siis niitä teidän organisaatiossa koko ajan käytössä olevia mittareita, kuten

 • liikevaihto

 • työpaikkahakemusten määrä,

 • poislähtevien työntekijöiden määrä

 • työhyvinvointimittausten tulokset

 • sairaspoissaolojen määrä

 • myyntitapaamisten määrä

Vaihtoehtojen määrä on valtava, ja sinun tehtäväsi on valita ne mittarit, joissa muutosta voisi näkyä.


Selvitä näistäkin mittareista 0-mittaushetken tulos


Nyt on aika aloittaa muutoshankkeen toteutus tai lanseerata verkkokurssi ja seurata muutosta


Muistathan, että mittaamisessa tärkeää on se, että teet sitä säännöllisesti ja systemaattisesti.


Voit vaikka päättää, että mittaat muutoshankkeen tai verkkokurssin vaikuttavuutta kahden tai neljän viikon välein ja samoin keräät datan muista mittareista tietyin väliajoin.


Voit alkaa tarkastella, muuttuuko jonkin mittarin antama tulos, ja jos muuttuu, mihin suuntaan. Tästä saat tietoa siitä, oletteko menossa oikeaan suuntaan, ja onko muutoshankkeesi tai verkkokurssisi vaikuttava – ja vaikuttava toivotulla tavalla.


Muistathan muuten, että mittaustuloksia voi ja kannattaa käyttää keskusteluiden pohjana, kun haluat tiimin tai organisaation kesken reflektoida muutosta ja mahdollisia tulevia oppimistarpeita.

Jos haluat jutella tästä aiheesta, saada lisää vinkkejä tai mahdollisesti kaipaat apua tällaisen prosessin luomiseen, varaa ihmeessä maksuton sparrailuaika kalenteristani tästä linkistä!

댓글


bottom of page