top of page
 • kaisatk

Saavutettava verkko-oppiminen

Saavutettavuus (engl. accessibility) tarkoittaa kaikessa lyhykäisyydessään sitä, että ohjelmistolla pystyy tekemään sen, mihin ohjelmisto on tarkoitettu, riippumatta ohjelmiston käyttäjän yksilöllisistä ominaisuuksista.


Saavutettavuudella on iso merkitys yhteiskunnan esteettömyyden ja meidän kaikkien osallistumismahdollisuuksien kannalta - ja tämä koskee mitä suurimmassa määrin myös opiskelua ja oppimista, myös verkko-oppimisympäristöissä.


Valitse saavutettava verkko-oppimisympäristö


Mikäli et satu itse olemaan verkko-oppimisympäristön suunnittelija, sinulla, kuten minullakin, on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten tietyn verkko-oppimisympäristön suunnittelussa on huomioitu saavutettavuusnäkökulma. Mutta meillä on kuitenkin asiakkaina mahdollisuus vaikuttaa siten, että valitsemme käyttöömme mahdollisimman saavutettavia ohjelmistoja. Väitän, että meidän tulisikin tehdä juuri niin.


Kun valitset käyttöösi verkko-oppimisympäristöä, selvitä, miten saavutettavuus on huomioitu oppimisalustan suunnittelussa.

Tilanne on hyvä, jos sinulle kerrotaan, että ohjelmisto täyttää AA-tason saavutettavuuskriteerit ja erinomainen, jos AAA-tason kriteerit täyttyvät. Tai vaikka sinulla olisikin jo käytössäsi jokin verkko-oppimisympäristö, voit silti selvittää, miten saavutettavuus on työkalussanne huomioitu. Mikäli AA-tason kriteerit eivät täyty, sinulla asiakkaana on kaikki mahdollisuudet motivoida ohjelmiston palveluntarjoajaa parantamaan ohjelmiston saavutettavuutta.


Saavutettavuus on osa hyvää asiakaspalvelua.

Se hyödyttää meitä kaikkia, mutta joillekin meistä se on edellytys sille, että yhteiskuntaan osallistuminen on mahdollista.


Miten saavutettavuus käytännössä näkyy verkko-oppimisympäristössä?


Ohjelmiston tulisi olla

 • teknisesti saavutettava: toimiva kaikilla laitteilla ja avustavia teknologioita tukeva

 • helppokäyttöinen: yksinkertainen käyttää, helposti navigoitavissa, informatiivisesti nimettyjä toiminnallisuuksia

 • ymmärrettävä: oppimisympäristöstä puhuttaessa esimerkiksi erilaisten videoiden tekstitysmahdollisuuksien tuki lisää saavutettavuutta ja niin tekee myös mahdollisuus hyödyntää monipuolista oppimissisältöä kursseilla

Tuota saavutettavia sisältöjä


Kun käytössäsi oleva verkko-oppimisympäristö on saavutettava, voit onnitella itseäsi, yksi tavoite on saavutettu. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä, sillä myös itse verkkokurssisisällön tulee olla saavutettavaa.


Käytännön tasolla voit tarkastella saavutettavuutta neljän eri kategorian kautta: havaittavuuden, hallittavuuden, ymmärrettävyyden ja toimintavarmuuden. Nämä kategoriat yhdessä muodostavat saavutettavuuskriteeristön akronyymin POUR. Lisätietoa saavutettavuuskriteeristöstä löydät täältä.


Havaittava sisältö

 • kuvissa on alt-tekstit

 • videot on tekstitetty

 • tekstien riviväli on riittävän iso

 • tekstin ja taustan välinen kontrasti on riittävä

Hallittava sisältö

 • kurssilla voi liikkua ilman hiirtä (erityisen tärkeää tämä on, jos rakennat kursseja ulkoisilla sisällöntuotantotyökaluilla)

 • aikarajoitettuja tehtäviä ei käytetä

 • liikkuvat sisällöt voi pysäyttää

 • sisältö on helppo hahmottaa ja oppija on selvillä omasta sijainnistaan kurssilla

Ymmärrettävä sisältö

 • selkeät, ymmärrettävät tekstit

 • informatiivisesti nimetyt osiot ja tehtävät

 • apu virheiden välttämiseen ja niiden korjaamiseen

Toimintavarma sisältö

 • erityisesti ulkoisilla sisällöntuotantotyökaluilla varmista, että kurssisi toimii yhteen yleisimmin käytettyjen selainten ja laitteiden kanssa ja tukee esimerkiksi ruudunlukuohjelmia

Saavutettavuuskriteerien noudattaminen ei välttämättä ole vapaaehtoista


Saavutettavuus on osa toimivaa ja hyvää palvelua ja olisi toivottavaa, että se olisi kaiken ohjelmistosuunnittelun perusta. Luonnollistahan se on: ohjelmistolla pitäisi olla helposti mahdollista tehdä se, mitä varten se on suunniteltu.

Monelle yksityisen sektorin toimijalle saavutettavuuskriteerien noudattaminen on vapaaehtoista. On kuitenkin useita tahoja, joiden on pakko noudattaa saavutettavuuskriteereitä. Suomen saavutettavuuslainsäädäntö koskee muun muassa:

 • valtion virastoja, laitoksia, kuntia, kaupunkeja, valtiollisia liikelaitoksia, julkista hallintotehtävää hoitavia organisaatioita, itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia ja julkisoikeudellisia yhdistyksiä

 • ammattikorkeakouluja ja yliopistoja

 • julkisoikeudellisia laitoksia, kuten Keva ja YTHS

Lista ei ole kattava. Saavutettavuus on pakollista myös monelle yksityisen sektorin toimijoista esimerkiksi mikäli ne saavat tietyin ehdoin julkisia avustuksia ohjelmistokehitykseen. Lisäksi saavutettavuuslainsäädäntö koskee yksityisen sektorin toimijoista aina:

 • pankkeja ja muita finanssialan toimijoita

 • vakuutusalan toimijoita

 • vesi- ja energia-alan toimijoita

 • liikennepalveluiden toimijoita

 • postipalveluiden toimijoita

 • vahvan sähköisen tunnistautumisen palveluita.

Kiinnostuitko aiheesta?


Voidaan jatkaa juttua esimerkiksi sähköpostitse tai Linkedinissä.


Comments


bottom of page