top of page
  • kaisatk

Näin teet sisäisestä politiikasta verkkokurssin

Organisaatiossa kuin organisaatiossa on tarpeen välittää työyhteisölle tietoa toimintatavoista, säännöistä, strategiasta ja ylipäänsä organisaation toimintaan olennaisesti vaikuttavista asioista. Usein nämä tiedot on lisätty organisaation intraan tai Teamsiin PowerPoint- tai Word-muodossa ja näin ne ovatkin kätevästi saatavilla kun niitä tarvitaan.


Mutta mutta... Mietitään esimerkiksi sisäpiirisäännöksiä, jotka koskettavat aika suurta osaa pörssiyhtiöiden henkilöstöstä. Kun henkilö aloittaa uudessa työssä, sellaisessa roolissa, jonka perusteella hänestä tulee sisäpiiriläinen, miten hän voi mahdollisimman tehokkaasti, helposti ja pysyvästi sisäistää kaikki relevantit ohjeet? Kyllä, organisaation sisäpiirisäännösten lukeminen ja "olen ymmärtänyt ja sitoudun noudattamaan" -paperin allekirjoittaminen on tarpeen.


Kuitenkin asiakkaan - siis työntekijän - näkökulmasta katsottuna prosessin voisi toteuttaa käyttäjäystävällisemminkin. Nimittäin sisäpiirisäännökset voisi toteuttaa verkko-oppimissisältönä. Näin saadaan taklattua aika monta asiaa kerralla: verkko-oppimissisällön läpikäyneistä henkilöistä jää automaattisesti jälki verkko-oppimisympäristön (ja mahdollisesti myös HR-systeemin) tietoihin, sisältö on mahdollista toteuttaa mielenkiintoisella ja sitouttavalla tavalla, sitä on mahdollista tarjota oppijalle kerroksellisessa muodossa ja lisäksi verkko-oppimissisältöjen avulla teoriaa voidaan tuoda käytäntöön niin, että oppija voi esimerkiksi pohtia erilaisia skenaarioita omassa työssään ja arkielämässään.


Koulutuksen laatiminen käytännössä


Rakennat sisäistä ohjetta tai politiikkaa käsittelevän koulutuksen sitten mihin hyvänsä ympäristöön ja missä muodossa tahansa (siis verkko-oppimisympäristön omilla työkaluilla tai vaihtoehtoisesti hyödyntäen jotakin verkko-oppimissisältöjen tuotantotyökalua kuten Storylinea tai iSpringiä), pysähdy ensin miettimään, mitä olet tekemässä. Pysähdy erityisesti, jos olet

  • aiheen asiantuntija (esimerkiksi juridiikan tai sen substanssialan, jota ohje koskee)

  • aihetta tuntematon, ja tuotat koulutusta roolisi puolesta (esim. koulutusvastaava, HR-assistentti).

Molemmissa rooleissa on nimittäin koulutusten laatimisen suhteen omat riskinsä. Ko. aiheen syvällisenä osaajana et välttämättä automaattisesti osaa karsia sisällöstä pois asioita, joita oppijan ei ole välttämätöntä tietää. Toisaalta jos olet täysin aihetta tuntematon päädyt helposti hyödyntämään vain sitä aiheesta laadittua PowerPoint-esitystä.

  1. Mieti, mikä on koulutuksen tavoite. (esim. että koko relevantti henkilöstö noudattaa sisäpiirisäännöksiä ja lainsäädäntöä)

  2. Mieti, mitä aiheesta oppijan on aivan välttämätöntä tietää. Tämä muodostaa koulutuksen rungon.

  3. Mieti, mitä aiheita tuo välttämätön tietosisältö kattaa. Miten sen voisi kuvata esimerkiksi puurakenteen avulla?

  4. Mieti, millaisia käytännön tilanteita oppijalla työ- ja arkielämässä tähän liittyen tulee vastaan, ja laadi niistä erilaisia skenaarioita tehtävämuotoon.


Vuorovaikutteisuus ja kerroksellisuus


Tee koulutuksesta vuorovaikutteinen edellyttämällä koulutusta läpikäyvältä oppijalta aktiivisuutta (lähtien napin painamisesta, tehtävien ruksittamisesta jne). Panosta erityisesti yllä kohdassa neljä mainittuihin skenaarioihin ja palautteisiin, jotka oppija saa vastatessaan kuhunkin tehtävään tietyllä tavalla.


Mitä tarkoitan kun puhun kerroksellisuudesta?


Olen huomannut, että nk. tietoähkyä voi helpottaa ja asian sisäistämistä tehostaa, mikäli kukin näkymä (ruudun korkeus / dia / A4) sisältää aluksi vain rajatun määrän tietoa. Oppija voi erilaisilla toimenpiteillä saada lisää tietoa (siis useampia asioita näkyville ruudulle / dialle). Ne asiat, jotka eivät ole välttämättömiä jokaiselle sisäpiiriläiselle mutta jotka ovat kiinnostavia yksityiskohtia, voit lisätä sisältöön elementteinä, joiden tutkiminen ei ole pakollista.


Apua tai vinkkejä?


Jos haluat keskustella siitä, miten teidän sisäisen ohjeen tai politiikan voisi toteuttaa verkko-oppimisen sisältönä, autan mielelläni! Voit varata maksuttoman sparrailuajan kalenteristani. Toki toteutan asiakkaille monipuolisia verkko-oppimisen sisältöjä myös palveluna.Commentaires


bottom of page