top of page
  • kaisatk

Mitä eroa on verkko-oppimisympäristöllä (siis verkkokurssialustalla) ja sisällöntuotantotyökalulla?

Tämä on tärkeä ja ajankohtainen kysymys, erityisesti kun mietit uuden verkko-oppimisen sisältöjen luomiseen tarkoitetun ohjelmiston hankintaa. Pitäisikö hankkia lisenssi LMS:ään (learning management system), johonkin moderniin verkko-oppimisympäristöön vai kenties ostaa Elucidat- tai Storyline-lisenssi?


Käydään lyhyesti läpi, mitä eroa näillä ohjelmistotyypeillä on, ja mitkä ovat niiden käyttötarkoitukset.


Verkko-oppimisympäristöt / LMS:t


Verkko-oppimisympäristöt ovat alustoja, joiden avulla monipuolista sisältöä on mahdollista välittää oppijoille (tai mille tahansa kohderyhmälle - tämä lisäys sen vuoksi, että verkko-oppimisympäristöjä on mahdollista käyttää myös muuhun kuin oppimisen mahdollistamiseen). Erilaisia verkko-oppimisympäristöjä voi erotella toisistaan erityyppisillä luokitteluilla. Itse käytän yleensä jakoa

  • organisaation sisäisiin ja asiakkaiden koulutuksiin tarkoitettuihin ympäristöihin

  • verkkokoulutusliiketoimintaan tarkoitettuihin ympäristöihin,

sillä näiden eri kohderyhmien tarpeet ja painotukset ovat erilaiset.


Nykyaikaisessa, usein SaaS-mallilla toimivassa verkko-oppimisympäristössä ajatuksena on, että oppimissisällöt on mahdollista luoda kokonaan tai lähes täysin käyttäen oppimisympäristön omia työkaluja. Siis että monivalinnat, drag and drop-tehtävät, avoimet kysymykset, pollit ja ehkä jopa videot ja interaktiiviset videot voidaan luoda täysin ilman ulkoisia työkaluja. Kyse on siis ohjelmistosta, joka sisältää kaiken mitä tarvitset voidaksesi luoda toimivaa verkko-oppimisen sisältöä omalle kohderyhmällesi.


Toisaalta perinteisemmät LMS:t usein luottavat teknologiassaan siihen, että verkko-oppimisen sisällöt luodaan jollakin ulkoisella verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalulla, minkä vuoksi LMS:n omat sisältö- ja interaktiovalikoimat voivat olla hyvinkin rajalliset.


Verkko-oppimisympäristön kautta eri käyttäjäryhmille on mahdollista jakaa sisältöä reaaliaikaisesti. Ympäristöstä kertyy analytiikkaa esimerkiksi siitä, mitä käyttäjät alustalla tekevät, miten oppiminen edistyy, millaisia vastauksia tehtäviin, kysymyksiin ja keskusteluihin kukin käyttäjä antaa. Verkko-oppimisympäristö on usein mahdollista yhdistää (integroida) esimerkiksi HR-järjestelmään, verkkokauppaan, ilmoittautumisenhallintajärjestelmään tai muuhun ohjelmistoon, joka on organisaation toiminnan kannalta tärkeä. Integraatiot auttavat tietojen siirtymisessä joko integroitavasta järjestelmästä verkko-oppimisympäristöön tai vaihtoehtoisesti molempiin suuntiin, esimerkiksi jos halutaan, että HR-järjestelmä on ympäristö, jossa työntekijöiden kaikki oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvä tieto "asuu".


Siis, kun haluat alustan, jonka avulla voit jakaa haluamaasi (oppimis)sisältöä yleisöllesi, verkko-oppimisympäristö / LMS on se työkalu, jonka tarvitset.


Sisällöntuotantotyökalut (eLearning authoring tools)


Suomenkielisen nimensä mukaisesti verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalujen avulla on tarkoitus tuottaa verkko-oppimisen sisältöä johonkin verkko-oppimisympäristöön tai LMS:ään. Sisällöntuotantotyökaluilla voi toisaalta luoda sellaista, mihin perinteisen LMS:n teknologia ei taivu, mutta toisaalta niillä voi täydentää myös nykyaikaisen verkko-oppimisympäristön omia työkaluja esimerkiksi pelillisiä sisältöjä luomalla.


Sisällöntuotantotyökalujen avulla verkko-oppimisen sisältöön on mahdollista tuoda eri tavalla ja joustavasti mukaan esimerkiksi organisaation brändiä kuin mitä verkko-oppimisympäristössä on mahdollista. Verkko-oppimisympäristöjen brändäys toteutetaan usein ylätasolla, siis asetetaan värit, fontit ja logo paikoilleen ja määritellään kurssien lay-out, ja jatkossa kaikki sisällöt rakentuvat määritellyn lay-outin mukaisiksi ja ympärille. Sisällöntuotantotyökaluilla on puolestaan mahdollista vaikka vähän leikkiä brändin suuntaviivojen mukaisesti. Lisäksi, mikäli esimerkiksi kansainvälisellä organisaatiolla ei ole käytössään yhtä verkko-oppimisympäristöä kautta toimintamaiden, vaan Suomessa on käytössä yksi ympäristö ja Saksassa toinen, voi yhdenmukaisen oppimiskokemuksen ja sisällön luominen olla vaikeaa. Tällöin on käytännöllistä ja toimivaa rakentaa sisältö sisällöntuotantotyökalulla yhdenmukaiseksi ja julkaista sama sisältö eri kohdemaiden omissa ympäristöissä.


Yleisimmin käytössä olevia sisällöntuotantotyökaluja ovat esimerkiksi Articulate Storyline, Trivantis Lectora ja Adobe Captivate, jotka ovat ominaisuuksiltaan melko samantyyppisiä ja soveltuvat kaikki laadukkaan ja monipuolisen verkko-oppimisen sisällön luomiseen. Lisäksi markkinoilla on todella paljon pienempiä toimijoita, kuten Easygenerator, Elucidat ja iSpring.


Sisällöntuotantotyökalulla luodaan verkko-oppimisen sisältö, ja ennen kuin se voidaan tarjota oppijoille tai muulle kohderyhmälle, se julkaistaan jossakin verkko-oppimisympäristön kanssa yhteensopivassa muodossa (esimerkiksi SCORM tai xAPI) ja upotetaan kyseiseen ympäristöön. Jotkin verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalut tarjoavat myös mahdollisuutta tarjota oppimissisältöjä kauttaan, jolloin sisällöntuotantotyökalun lisäksi saat itse asiassa käyttöösi koko LMS:n/verkko-oppimisympäristön.


Verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalua tarvitset, kun haluat luoda monipuolista, omannäköistäsi sisältöä käytössäsi olevaan verkko-oppimisympäristöön tai LMS:ään. On tosiaan hyvä muistaa, että yleensä sisällöntuotantotyökalun lisäksi tarvitset myös verkko-oppimisympäristön/LMS:n.


Eräs verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalujen hienouksista on siinä, että voit halutessasi hankkia oppimisympäristöösi jonkin ulkopuolisen tahon rakentamaa sisältöä (siis voit ostaa valmiin verkkokurssin), eikä sinun tarvitse antaa tälle kolmannelle taholle pääsyä verkko-oppimisympäristöösi.


Aloita näin


Mikäli sinulla ei vielä ole verkko-oppimisympäristöä käytössä, suosittelen aloittamaan sellaisen hankinnasta. Mielestäni lähes kaikissa tapauksissa kannattaa valita ympäristö, johon on myöhemmässä vaiheessa mahdollista upottaa verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökaluilla tuotettua sisältöä.


Mikäli sinulla on jo verkko-oppimisympäristö / LMS ja haluat laajentaa tuottamaasi sisältöä pelilliseen ja monipuolisempaan suuntaan, kannattaa harkita verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalun hankintaa.


Kaipaatko lisää vinkkejä?


Jos haluat apua sopivan verkko-oppimisympäristön valinnassa, minä voin auttaa. Olen hyvin selvillä tämänhetkisestä verkko-oppimisympäristötarjonnasta. Lisäksi autan sinua valitsemaan juuri itsellesi sopivan verkko-oppimisen sisällöntuotantotyökalun.Lisää lukemista


Blogista löytyy paljon aiheeseen liittyvää tietoa, esimerkiksiKomentarze


bottom of page