top of page
 • kaisatk

Millainen on hyvä verkkokurssi ja miten sellainen tehdään?

Kun verkko-oppimisympäristö on valittu, on aika paneutua verkkokurssien rakentamiseen. Mutta millaisia verkkokurssien pitäisi olla? Millaista on hyvä verkko-oppiminen?

 

Millainen on hyvä verkkokurssi?


Mielestäni kysymystä voi lähestyä kahdesta näkökulmasta käsin.

 1. Oppijan näkökulma: onko kurssia miellyttävä käydä, täyttyykö kurssin arvolupaus?

 2. Kouluttajan näkökulma: saavuttavatko oppijat oppimistavoitteet, täyttyykö organisaatiossa tunnistettu tarve, onko kurssi hallinnolliselta ja HR-kannalta katsoen toimiva (kustannus- ja aikasäästöt, saatu palaute)?

Ensimmäiseen kohtaan vaikuttavat muun muassa verkkokurssin kiinnostavuus, saavutettavuus, kytkeytyminen oppijan omaan motivaatioon sekä lopulta se, saako oppija kurssilta sen mitä lähti hakemaan.


Toiseen osaan vaikuttavat ainakin verkkokurssin pedagoginen toimivuus, kurssin suunnitteluvaiheessa tehdyn tarvemäärittelyn osuvuus sekä se, onko kurssin suunnittelussa onnistuttu taklaamaan oppimisen ajankäyttöön liittyvät haasteet. Lisäksi hallinnolliseen onnistumiseen vaikuttaa käytössä oleva verkko-oppimisympäristö: miten helppoa oppisisältö on jakaa oppijoille, miten helppoa oppimisympäristöstä on saada analytiikkaa, miten ylipäänsä voidaan tietää, onko muutosta tapahtunut ja onko organisaation tarve täyttynyt.

 

Tee se näin eli miten hyvä verkkokurssi tehdään


Sanoista tekoihin, pohdinnasta käytäntöön.


Oppijan näkökulmasta käsin voit rakentaa hyvän verkkokurssin näin:

 • Hyödynnä verkkokurssilla monipuolista materiaalia: tekstiä, kuvia, videoita, erilaisia tehtäviä (ajattelua vaativia sekä osaamista testaavia)

 • Valitse käyttöön saavutettava verkko-oppimisympäristö ja toteuta kurssisi saavutettavalla teknologialla. Noudata WCAG2.1 -ohjetta ja tue oppijaa oppimisprosessissa

 • Herätä oppijan motivaatio tekemällä kurssin aiheesta ja sisällöstä merkityksellistä. Kytke verkkokurssi oppijan arkeen ja muista edesauttaa motivaation ylläpitämistä

 • Rakenna verkkokurssi siten, että kaikki sisältö edesauttaa verkkokurssin arvolupauksen täyttymistä. Säilytä punainen lanka, älä anna sisällön rönsyillä.

Yllä oleva lista ei missään tapauksessa ole tyhjentävä, mutta se on alku.


Kouluttajan näkökulmasta käsin voit rakentaa hyvän verkkokurssin näin:

 • Hyödynnä verkkokurssin suunnittelussa tutkitusti toimivia viitekehyksiä ja oppimista tukevia työkaluja

 • Ennen varsinaista kurssin suunnittelua tai rakentamista keskity tarvemäärittelyyn ja tee se huolella. Selvitä, mitä haluatte saada aikaan ja miksi. Pohdi myös verkkokurssin kohderyhmää

 • Mieti, millainen aikataulu juuri tähän aiheeseen sopii. Onko tarkoituksenmukaista, että oppijat opiskelevat itsenäisesti koko kurssin? Pitäisikö mukana olla myös vertaisoppimista ja jos kyllä, miten aikataulu muuttuu? Tarvitaanko kouluttajan läsnäoloa tai tukea? Olisiko käänteinen oppiminen paikallaan? Miten laaja verkkokurssin on tarpeen olla?

 • Tutustu mahdollisuuksien mukaan verkko-oppimisympäristönne mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin ja rakenna kurssi nämä ohjelmiston ominaisuudet huomioiden. Mieti jo etukäteen, millaista analytiikkaa verkkokurssilta haluat ja miten sen saat. Mieti myös, miten mahdollinen muutos organisaatiossa näkyy. Kannattaa myös harkita, voisiko verkkokurssiin liittää mukaan jonkinlaista jatkuvaa mittausta.

Lopuksi muutama yleinen ohje

 1. Karsi, karsi ja karsi. Ei, oppijoiden ei tarvitse tietää aiheesta ihan kaikkea, vain se, mitä tarpeen täyttymiseen ja kurssin arvolupauksen täyttymiseen vaaditaan. Muista punainen lanka.

 2. Osallista. Ota kurssin suunnitteluun mukaan joku kohderyhmään kuuluva.

 3. Testaa. Testaa itse ja pyydä muitakin testaamaan. Muokkaa testaustulosten perusteella.

 4. Pyydä palautetta ja TOIMI PALAUTTEEN MUKAISESTI.

Apua tai sparrailua?


Haluatko apua verkkokurssin rakentamiseen tai valmiin kurssin parantamiseen? Tai haluatko jutella verkkokursseista, verkko-oppimisesta, ohjelmistovalinnoista tai oppijan tukemisesta? Tai kenties kaipaat vähän jeesiä ja näkökulmaa saavutettavuuteen liittyen?


Muistathan, että tarjoan maksutonta verkkokurssisparrausta kaikkeen verkko-oppimiseen liittyen. Voit varata etätapaamisen suoraan kalenteristani tai lähestyä minua viestillä jotakin kanavaa pitkin.


Oppimisiin!

Comments


bottom of page