top of page
 • kaisatk

Konsultti, tilattiinko sinulta verkkokoulutus?

Mikäli olet konsultti, ja tarjoat asiakkaillesi myös koulutuksia, olet todennäköisesti jo saanut kyselyitä verkkokoulutuksista. Joko olet tehnyt niitä?


Koostin yhteenvedon sekä sinulle, joka et ole vielä aloittanut verkkomuotoisten koulutusten tarjontaa, että myös sinulle, jolle aihe on jo tuttu. Toivottavasti hyödyt vinkeistäni!Onhan arvolupaus selvillä?

Kurssin arvolupaus kertoo, miten koulutus hyödyttää


Olet varmaankin jo käsikirjoitusta laatiessasi käynyt asiakkaan kanssa vuoropuhelua siitä, mihin koulutuksella pyritään. Mitä hyötyjä koulutuksen ajatellaan tuovan?

 • tehokkaampaa myyntiä -> lisää liikevaihtoa

 • eettisempää toimintaa -> positiivisempi mielikuva yrityksen brändistä

 • projektien parempaa hallintaa -> mahdollisuus toimittaa tilaukset aikataulussa ja mahduttaa mukaan lisää asiakkaita

 • asiakaslähtöisempää liiketoimintaa -> nostetaan asiakastyytyväisyyttä ja minimoidaan reklamaatioiden määrä

 • työntekijäkokemusta painottavaa rekrytointia -> houkutellaan talentit hakeutumaan meille!

Koulutuksen arvolupauksen tulisi näkyä läpi koko koulutuksen. Erityisen tärkeää tämä on verkkomuotoisessa koulutuksessa, kun kouluttaja ei ole jatkuvasti läsnä ja muistuttamassa, mikä kaiken tarkoitus on.  Verkkomuotoinen koulutus kannattaakin rakentaa kiteyttämällä ensin

 • arvolupaus

ja sen jälkeen selvittämällä, missä ollaan nyt. 

 • minkä pitää muuttua?

 • mitä pitää oppia?

 • mihin konkreettisiin toimenpiteisiin oppimisen odotetaan johtavan?

 • millä keinoilla tavoitteet (arvolupaus) voidaan saavuttaa?

Jaksavatko osallistujat keskittyä?

Vuorovaikutteinen koulutus on mielenkiintoisempi


Mielenkiintoisempi koulutus sitouttaa opiskelijoita aiheeseen, ja oppimistulokset paranevat. Verkko-oppimisympäristössä toteutettavasta koulutuksesta usein puuttuu opiskelijan ja kouluttajan välinen vuorovaikutus, tai ainakin sitä on huomattavasti vähemmän kuin perinteisissä koulutuksissa. Luokkahuonemuotoisissa koulutuksissa osa koulutuksen mielenkiintoisuudesta johtuu luennoitsijan karismasta ja intohimosta omaa aihettaan kohtaan. Mutta miten tämän voisi korvata verkkoympäristössä? Tutkimusten mukaan, jotta verkkokurssi on mielenkiintoinen ja oppimistulokset hyvät, kurssilla on oltava 

 • opiskelijan ja sisällön välistä vuorovaikutusta TAI

 • opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta TAI

 • opiskelijan ja kouluttajan välistä vuorovaikutusta.

Hyviin tuloksiin päästään siis jo sillä, että yksi näistä kriteereistä täyttyy. Usein käytännöllisintä ja kustannustehokkaitan on keskittyä ensimmäiseen ja toiseen kohtaan. Verkkokurssimateriaalin ja opiskelijan välinen vuorovaikutus rakentuu

 • monipuolisesta materiaalista

 • kiinnostavista ja aktivoivista tehtävistä

 • reflektointimahdollisuudesta

 • oman osaamisen testausmahdollisuudesta

Opiskelija siis ikään kuin käy vuoropuhelua kurssialustan kanssa. Opiskelijoiden välinen vuorovaikutus taas voi johtaa sosiaaliseen oppimiseen, ja optimaalisessa tilanteessa vertaiskeskusteluita ja -pohdintaa voidaan fasilitoida oppimisalustalla todella joustavasti.On etu, jos tekstin lisäksi opiskelijat voivat tuottaa keskusteluun myös muunlaista sisältöä, esimerkiksi videoita, kuvia tai ääntä.


Mitä tietoa asiakas haluaa saada?

Usein yritykset, joilla on käytössä jokin verkko-oppimisympäristö, ovat integroineet ko. ympäristön HR-järjestelmäänsä. Tieto käydyistä koulutuksista ja työntekijöiden osaamisen karttumisesta kulkeutuu automaattisesti HR-järjestelmään, ja vaikuttaa omalta osaltaan esimerkiksi vuosibonuksiin. On tärkeää selvittää asiakkaalta, millaista tietoa sinun koulutuksesi käyneistä opiskelijoista halutaan. 

 • riittääkö tieto koulutusmateriaalin selaamisesta loppuun saakka?

 • kuuluuko koulutukseen lopputesti, jonka pistemäärä pitäisi saada välitettyä eteenpäin?

 • tarjotaanko opiskelijoille todistus kurssin suorittamisesta?

 • halutaanko tietoa mahdollisesta alisuoriutumisesta?


Millä välineellä tämän toteuttaisi?

Markkinoilla on muutamia ohjelmistoja, joiden avulla esimerkiksi PowerPointilla laadittu koulutuksen käsikirjoitus voidaan muuttaa interaktiiviseksi ja vaikutukseltaan tehokkaaksi verkkokoulutukseksi. Yksi tällainen ohjelmisto on Articulate Storyline 360 (ja toinen on iSpring, jota en suosittele), josta saat halutessasi käyttöösi maksuttoman 30 päivän kokeilujakson.

Käytännössä PowerPoint-tiedosto avataan verkko-oppimisen authoring-työkalussa (Storyline), ja se muokataan ohjelman sisällä interaktiiviseksi. Tässä muokkaustyössä pääset myös määrittelemään, millaista tietoa kurssin osallistujista on mahdollista saada siirtymään kurssimateriaalista oppimisenhallintajärjestelmään ja edelleen HR-järjestelmään. Kun materiaali on valmis, se julkaistaan scorm- tai Tin Can API (xAPI) -tiedostona, jonka asiakkaasi voi upottaa omaan oppimisenhallintajärjestelmäänsä. 


Asiakkaan vai omaan oppimisympäristöön?

Vaihtoehtoja kannattaa miettiä


Usein yritykset, joilla on jo käytössä jokin oppimisympäristö, haluavat hyödyntää tätä oppimisympäristöä mahdollisimman laajasti, mikä onkin järkevää. Tällaisessa tilanteessa voit toimittaa julkaisemasi scorm-tiedoston (joka sisältää koulutuksesi) asiakkaallesi upotettavaksi ympäristöön.

Kaikilla yrityksillä ei kuitenkaan ole käytössä oppimisenhallintajärjestelmää. Voikin olla hyödyllistä, että sinulla on käytössä oma lisenssi johonkin oppimisympäristöön, joka on scorm-yhteensopiva ja jonka avulla voit toimittaa koulutuksesi muodossa missä hyvänsä asiakkaasi työntekijöiden käyttöön. 

Kolmas vaihtoehto on hankkia omaa käyttöösi sellainen verkko-oppimisympäristö, johon voit luoda asiakkaillesi näille brändätyt omat koulutusosiot. Tällöin asiakkaasi ei tarvitse omaa oppimisenhallintajärjestelmää, ja toisaalta koulutusmateriaalisi säilyy konkreettisesti sinun hallussasi.


Hinnoittelu ja ansaintalogiikka

Hinta suhteessa perinteiseen koulutukseen?


Miten hinnoittelet perinteiset koulutuksesi? 

Olisiko verkkomuotoinen koulutus arvokkaampi vai vähemmän arvokas asiakkaallesi?

Minun näkemykseni on, että verkkomuotoinen koulutus on asiakkaallesi jopa arvokkaampi kuin perinteinen malli. Miksi näin?

 • oppimistulokset ovat paremmat, kun opiskelu jakautuu pidemmälle aikavälillle ja opiskelutuokiot ovat lyhyitä

  • mikä sopisikaan tällaiseen malliin paremmin kuin aina saavutettavissa oleva verkkomuotoinen koulutus?

 • materiaali on alkuperäisessä muodossaan opiskelijoiden saatavana koska vain, myöhemminkin, toisin kuin luokkahuonemuotoinen koulutus

  • opiskelijoiden on mahdollista aika-ajoin palata kurssin pariin (jotenkin muuten kuin selaamalla kurssimateriaaliin luennon aikana tekemiään muistiinpanoja)


Mietittäväksi jääkin, miten tämän lisäarvon voit parhaiten kommunikoida asiakkaallesi. 


Haluatko jutella aiheesta tai kaipaatko vinkkejä?

Voit varata maksuttoman sparrailuajan suoraan kalenteristani.

Comments


bottom of page