top of page
 • kaisatk

Työntekijäkokemus ja saavutettavuus, samaa vai eri maata?

Työntekijäkokemus sanana trendaa voimakkaasti, samoin tekee saavutettavuus (vaikkakin eri syistä - saavutettavuus on pinnalla valitettavasti lähinnä lainsäädännöllisistä syistä). Lainsäädännön (Suomessa Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, linkki aukeaa uuteen välilehteen Finlexin sivuille) velvoittavuus rajoittuu yleisölle tarjottaviin sisältöihin ja ohjelmistoihin. Lain vaikutuspiiristä suljetaan nimenomaisesti ulos suurin osa organisaatioista suhteessa niiden omiin työntekijöihin.


Mitä saavutettavuus on?

Saavutettavuus tarkoittaa lyhyesti sitä, että mahdollisimman moni voi tehdä ohjelmistolla, palvelulla tai sisällöllä sitä, mihin ohjelmisto, palvelu tai sisältö on suunniteltu.

Kun jokin on saavutettavaksi suunniteltu ja toteutettu, ei ole tarpeen tietää ennalta käyttäjän ominaisuuksia - suurimmalla osalla käyttäjiä ei ole haasteita käytössä.


Onneksi "saavutettavuus ei koske meitä" -ajattelutapa alkaa olla menneen talven lumia. Saavutettavuus koskee meitä kaikkia ja se hyödyttää meitä kaikkia - mutta joillekin meistä ohjelmistojen, palveluiden ja sisältöjen saavutettavuus on edellytys sille, että voimme niitä käyttää.


Kun noudatamme saavutettavuusperiaatteita (WCAG 2.1, linkki aukeaa uuteen välilehteen) mahdollisuuksien mukaan kaikessa digitaalisessa, varmistamme samalla, että emme vahingossa sulje käyttäjäryhmästä pois ketään käyttäjien yksilöllisten ominaisuuksien perusteella.


Saavutettavuuslainsäädäntö velvoittaa tällä hetkellä lähinnä julkisia toimijoita tai sellaisia tahoja, jotka hoitavat julkisiin palveluihin kuuluvia tehtäviä. Lisäksi saavutettavuuslainsäädäntö voi tulla sovellettavaksi palvelunkehityksen julkisen rahoituksen perusteella.


Saavutettavuuslainsäädäntö ei koske yritysten henkilöstölleen tarjoamia ohjelmistoja tai digitaalisia sisältöjä.


Pitäisikö saavutettavuuslainsäädäntö ulottaa koskemaan sisäisessä käytössä olevaa digiä?


Oma vastaukseni on yksinkertaisesti KYLLÄ.


Ja varmasti tulevaisuudessa näin tuleekin olemaan.


Mieti itse:

 • Montaako ohjelmistoa käytät työpäivän aikana? Entä kuinka monta tuntia, päivää, viikkoa tai kuukautta olet käyttänyt tiettyjen ohjelmistojen käytön opetteluun?

 • Joudutko edelleen opettelemaan niiden käyttöä, jos et käytä niitä säännöllisesti?

 • Toimivatko kaikki ohjelmistot kaikilla laitteilla, selaimilla, apuvälineillä?

 • Ymmärrätkö kaiken, mitä milläkin ohjelmistolla teet?

Toisin sanoen, kuinka paljon sinulla menee aikaa hukkaan päivässä, viikossa, kuukaudessa tai vuositasolla toimimattoman, vaikeakäyttöisen, bugisen tai muuten vain hankalan ohjelmiston käyttöön?


Toinen ajatusharjoitus:

 • Ymmärrätkö organisaationne sisäiset politiikat?

 • Onko intranetin kaikki sisältö sinusta helposti ymmärrettävää?

 • Osaatko navigoida intrassanne?

 • Tiedätkö, mistä löydät teidän verkko-oppimisympäristönne?

 • Osaatko käyttää verkko-oppimisympäristöä?

 • Onko verkkokurssien opiskelu teknisesti helppoa ja voitko opiskella kursseja millä tahansa laitteella ja selaimella?

 • Ymmärrätkö verkkokurssienne sisällön?

 • Onko teidän sisäisessä käytössänne olevat videot tekstitetty?

Siis, paljonko sinulla menee aikaa päivässä, viikossa, kuukaudessa tai vuodessa siihen, että etsit linkkiä tai ohjelmistoa intrasta tai yrität ymmärtää jotakin sisäistä dokumenttia? Tai verkkokurssin sisältöä?


Jos sinulla on yhtään edellä lueteltuja kokemuksia ohjelmistojen toimimattomuudesta tai sisältöjen käsittämättömyydestä, voit seuraavaksi pohtia, miten nämä kokemukset vaikuttavat omaan työntekijäkokemukseesi.


Lainsäädännön ulkopuolellakin voi tehdä paljon


Vaikka lainsäädäntö ei velvoita yrityksiä henkilöstön käyttöön suunnattujen ohjelmistojen ja sisältöjen suhteen, on silti mahdollista huomioida saavutettavuus myös sisäisessä tekemisessä. Ja se pitäisi ehdottomasti huomioida. Todella pienillä asioilla on mahdollista vaikuttaa DEI-periaatteiden aitoon toteutumiseen organisaation arjessa. DEI (diversity, equity, inclusion eli monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio) tarkoittaa sitä, että organisaatiossa on monenlaisia ja kaikenlaisia yksilöitä, jotka ovat yhdenvertaisia ja voivat kaikki osallistua organisaation toimintaan yhdenvertaisesti. Voidaan miettiä, toteutuuko DEI jos saavutettavuuteen ei kiinnitetä lainkaan huomiota.


Mitä asian hyväksi sitten voi tehdä, kun käytössä on tietyt vakiintuneet ohjelmistot ja toimintatavatkin ovat jo, no, tapoja?

 • Kerää käyttäjäpalautetta: voit kerätä käyttäjäpalautetta mistä tahansa organisaation käytössä olevasta ohjelmistosta. Voit esimerkiksi WCAG 2.1:n avulla listata asioita, joiden pitäisi toteutua ja selvittää, toteutuvatko ne. Tämän jälkeen voit toimittaa käyttäjäpalautteen esimerkiksi eteenpäin ohjelmiston palveluntarjoajalle. Käyttäjäpalautetta keräämällä muuten viestit samalla työntekijöille, että heillä on merkitystä.

 • Muuta vähän kerrallaan: Muuta se, mitä pystyt. Jos voit muokata intran rakennetta, lisätä alt-tekstejä, kirjoittaa epäselvimpiä tekstinkohtia uudelleen politiikoissa ja intran sivuilla ja ohjeistaa selkeämmin, se on jo paljon. Maailma ei kuitenkaan muutu saavutettavaksi nopealla aikataululla, tärkeintä on, että suunta on oikea ja että tehdään se, mitä kulloinkin pystytään.

 • Huomioi uutta hankittaessa: nyt kun tiedät, miten tärkeä asia saavutettavuus on, voit lisätä saavutettavuuden yhdeksi kriteeriksi uusia ohjelmistoja hankittaessa. Ohjelmistojen myyjiltä voi ja pitääkin kysyä, miten hyvin saavutettavuus on huomioitu ohjelmistoa suunniteltaessa. Kannattaa myös tiedustella, onko ohjelmistoa auditoitu saavutettavuuden osalta. Älä hanki käyttöön ohjelmistoa, joka ei ole saavutettava (ellei vaihtoehtoja oikeasti ole olemassa).

 • Tekstitä: Kyllä, tekstitä ne videot. Kyllä, kaikki videot. Tai vähintäänkin tarjoa tekstivastine videon sisällöstä - siis kirjoita tekstinä se, mitä videolla käydään läpi, mahdollisimman tarkasti. Näin ei ole pakko katsoa koko videota saadakseen videolla esitettävän infon.

 • Kouluta: tietoisuus lisää oikeansuuntaista tekemistä. Mitä useampi henkilö organisaatiossanne on tutustunut saavutettavuuteen, sitä helpompaa saavutettavuutta on toteuttaa. Erityisen tärkeää saavutettavuustietous on sisällöntuottajille, sisältöä tuottaville substanssiasiantuntijoille sekä heille, jotka huolehtivat sisäisestä viestinnästä. Myös ohjelmistohankinnoista vastaavien henkilöiden tulisi olla saavutettavuusosaavia.

 • Arvioi ja muokkaa: Mieti, mitä itse teet tällä hetkellä saavutettavasti ja mitä voisit kehittää. Mitä muutoksia tarvitaan? Mikä on riittävän hyvin ja mikä pitäisi ensimmäisenä muuttaa?

Maailma muuttuu saavutettavaksi vähän kerrallaan. Tärkeintä on aloittaa.

Vinkkejä, apua, konsultaatiota?

Kaipaatko apua saavutettavuuteen liittyen? YH Training toteuttaa ja muokkaa saavutettavat verkko-oppimisen sisällöt, avustaa ohjelmistohankinnoissa ja kouluttaa saavutettavaan sisällöntuotantoon. Voit varata maksuttoman sparrailuajan tästä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).


Vastaa työntekijäkokemuskyselyyn!

YH Training ja eFace ovat yhdessä julkaisseet työntekijäkokemuksen kehittämisen checklistan sekä listaan perustuvan työntekijäkokemuskyselyn. Käy lataamassa itsellesi oma checklista ja muista vastata myös kyselyyn!


Pääset lataamaan checklistan täältä (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Comments


bottom of page