2image-from-rawpixel-id-2282627-png.png

KAIKKI MITÄ VERKKO-OPPIMISEEN TARVITSET

Autamme luomaan koulutussisällöt,
mittaamaan koulutusten vaikuttavuutta ja sitouttamaan kohdeyleisösi

Motivoiva ja oppijaa tukeva verkkokurssi tuottaa parhaat oppimistulokset

Autamme tekemään verkkokursseista kiinnostavia ja oppijoiden oppimista tukevia.

 

Hyvin suunniteltu verkkokurssi innostaa oppijat oppimaan, auttaa saavuttamaan oppimistavoitteet ja tekee sekä kouluttajan että oppijat tyytyväisiksi.

Digimuotoisten kurssien luominen itse alusta alkaen vie aikaa, ja sitouttavan ja mielenkiintoisen sisällön luominen voi myös olla haastavaa. Lisäksi markkinoilla on kymmeniä ellei satoja verkko-oppimisympäristöjä - miten niistä löytää itselle parhaiten sopivan?

Anna meidän auttaa!  

Verkko-oppimisympäristöjen konsultti Kaisa Tainio-Kenonen
 

Toteutamme kanssasi sisäiset koulutukset ja
mittaamme niiden vaikuttavuutta

Sisäiset koulutukset on tarkoituksenmukaista toteuttaa kokonaan tai osittain verkko-oppimisen sisältöinä. Oppijan huomioiminen on äärettömän tärkeää myös näissä usein säänneltyjä aiheita käsittelevissä koulutuksissa. Oli kyse sitten GDPR:stä, eettisistä toimintatavoista, diversiteetistä tai työturvallisuusasioista, älä unohda oppijaa!

Autamme sitouttamaan kohderyhmän koulutuksiin jo ennen kuin mitään on valmiina, rakentamaan kiinnostavan ja tuloksellisen oppimiskokonaisuuden sekä mittaamaan sen tuottamia vaikutuksia. Mittauksissa yhdistämme laadullisen ja määrällisen lähestymistavan.

Autamme tuloksellisen verkkokurssin rakentamisessa

Verkkokurssien sisältö on parhaimmillaan monipuolista ja mielenkiintoa ylläpitävää: tekstiä, interaktioita, videoita ja oppimista ja ajattelua edesauttavia tehtäviä. Verkkokurssin sisällön tulee olla oppijaa tukevaa ja sen jokaisen osa-alueen tulee tähdätä kurssin oppimistavoitteiden täyttymiseen.

Neuvomme ja ohjaamme verkko-oppimisen sisältöjen rakentamisessa oppijaa tukeviksi. Autamme tuottamaan juuri käytössäsi olevaan ympäristöön sopivaa sisältöä.

Neuvomme verkko-oppimisympäristön valinnassa

Verkko-oppimisympäristön valinta on mitä tärkein päätös, kun olet aloittamassa verkko-oppimisen projektia. Joissain tilanteissa on myös syytä miettiä, täyttääkö jo käytössä oleva verkko-oppimisympäristö kaikki tarpeet vai olisiko vaihtaminen tarkoituksenmukaista.

 

Valintaa ei kannata tehdä ilman kunnollista asiaan paneutumista. Ensisijaisen tärkeitä asioita valintaprosessissa ovat omien tarpeiden selvittäminen, tarjonnan kartoittaminen ja koekäyttö.

Autamme verkkokurssialustan systemaattisessa valinnassa tarjoamalla käyttöösi oman prosessimme. Blogin puolelta löytyy myös lukuisia vinkkejä siitä, mitä asioita olisi hyvä huomioida valinnassa. Olemme myös julkaisseet verkko-oppimisympäristöjen ja sisällöntuotantotyökalujen esittelyitä ja arviointeja.

Kouluttajalle

Lue blogista parhaat vinkit verkkokoulutuksiin!

Sisäisiin koulutuksiin

Lue blogista, miten sisäiset koulutukset toteutetaan verkkomuodossa!

Verkko-oppimiseen

Etsitkö verkko-oppimisympäristöä? Lue blogista miten löydät sopivimman!